Skip to Content

Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην δήλωση απορρήτου Mastercard Concierge.

Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή σας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας. Η παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας θα σας πληροφορήσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματά σας σχετικά με την ιδιωτικότητα και το πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχεται σε πολυ-επίπεδη μορφή κατά τρόπο ώστε να μπορείτε να κλικάρετε στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία παρατίθενται πιο κάτω. Μεταβείτε παρακαλούμε στο Γλωσσάριο στην παράγραφο 11 του παρόντος εγγράφου προκειμένου να κατανοήσετε την έννοια ορισμένων από τους όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας.

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία Quintessentially (UK) Limited είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας και ο υπεύθυνος για τον ιστότοπο. Ο Όμιλος Quintessentially απαρτίζεται από διάφορες νομικές οντότητες. Η παρούσα δήλωση απορρήτου εκδίδεται για λογαριασμό εκάστου μέλους του Ομίλου Quintessentially ούτως ώστε όταν μνημονεύουμε «Quintessentially», «εμείς», «εμάς» ή «μας» στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας, αναφερόμαστε στην σχετική εταιρεία του Ομίλου Quintessentially η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη ζητημάτων που σχετίζονται με την παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε αιτημάτων για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε παρακαλούμε με τον ΥΠΔ χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι:

 • Πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου: Quintessentially (UK) Limited
 • Όνομα ή τίτλος του ΥΠΔ: Ian Olliffe
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ian.olliffe@quintessentially.com
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: 29 Portland Place, London, W1B 1QB
 • Αριθμός τηλεφώνου: +44 (0) 203 073 6600

2. Σημαντικές πληροφορίες

Σκοπός της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποβλέπει στο να σας παράσχει πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου ή των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δεδομένων που μπορεί να παράσχετε μέσω της αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ο παρών ιστότοπος δεν προορίζεται για παιδιά.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε την παρούσα δήλωση απορρήτου μαζί με οποιαδήποτε άλλη δήλωση απορρήτου ή δήλωση θεμιτής επεξεργασίας που μπορεί να σας παράσχουμε σε ειδικές περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία σας αφορούν ούτως ώστε να έχετε πλήρη γνώση σχετικά με το πώς και το γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου συμπληρώνει τις άλλες δηλώσεις και δεν προορίζεται να υπερισχύσει έναντι αυτών.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα κατά πάντα χρόνο στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (Information Commissioner’s Office – ICO), το οποίο είναι η εποπτεύουσα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για ζητήματα προστασίας δεδομένων (www.ico.org.uk). Εν τούτοις, θα το εκτιμούσαμε αν μας δίνατε την ευκαιρία να μεριμνήσουμε για τις ανησυχίες σας προτού προσεγγίσετε το ICO και, για τον λόγο αυτό επικοινωνήστε μαζί μας κατ’αρχήν.

Οι αλλαγές στην δήλωση απορρήτου και η υποχρέωσή σας να μας γνωστο­ποιείτε τις αλλαγές

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Έχει σημασία να είναι τα προσωπικά στοιχεία τα οποία τηρούμε σχετικά με εσάς ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας τηρείτε ενήμερους σχετικά με τις αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα σας κατά την διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.

Σύνδεσμοι τρίτων

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων, περιφερειακές συσκευές και εφαρμογές. Το κλικάρισμα των συνδέσμων αυτών ή η αποδοχή αυτών των συνδέσεων μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους να συλλέξουν ή να μοιραστούν δεδομένα σχετικά με σας. Εμείς δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δηλώσεις εμπιστευτικότητάς τους. Όταν εξέρχεστε από τον ιστότοπό μας, σας προτρέπουμε να διαβάσετε την δήλωση εμπιστευτικότητας κάθε ιστότοπου τον οποίο επισκέπτεστε.

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους για να συλλέγουμε δεδομένα από και σχετικά με σας μέσω:

 • Αμέσων αλληλεπιδράσεων. Μπορεί να μας δώσετε τα Στοιχεία Ταυτότητας, τα Στοιχεία Επαφής και Οικονομικά Δεδομένα με την συμπλήρωση εντύπων ή με την επικοινωνία μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου. Τούτο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχετε όταν εγγράφεστε στην Mastercard Concierge ή υποβάλλετε σε μας ένα αίτημα για την παροχή υπηρεσιών, ενώ περιλαμβάνει επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες εσείς:
  * υποβάλλετε αίτημα για προϊόντα ή υπηρεσίες,
  * δημιουργείτε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας,
  * εγγράφετε στην υπηρεσία ή στις εκδόσεις μας,
  * ζητείτε να σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό,
  * συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό, μία προώθηση ή μία έρευνα, ή
  * μας παρέχετε κάποια ανατροφοδότηση.
 • Αυτοματοποιημένης τεχνολογίας ή αλληλεπίδρασης. Καθώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, μπορεί να συλλέξουμε αυτομάτως Τεχνικά Δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τις ενέργειες περιήγησής σας και τις συνήθειές σας. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμο­ποιώντας cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστή και άλλα παρόμοια τεχνολογικά μέσα. Μπορεί επίσης να λάβουμε Τεχνικά Δεδομένα σχετικά με σας, εφόσον επισκέπτεστε άλλους ιστοτόπους χρησιμοποιώντας τα cookies μας. Συμβουλευθείτε παρακαλούμε την πολιτική cookies για περαι­τέρω λεπτομέρειες.
 • Πηγών τρίτων ή δημοσίως διαθέσιμων πηγών. Μπορεί να λάβουμε προ­σω­πικά δεδομένα για σας από διάφορες πηγές τρίτων και από δημόσιες πηγές, όπως ορίζεται κατωτέρω:
  * Τεχνικά Δεδομένα από παρόχους αναλυτικών στοιχείων όπως η εκτός των ΗΠΑ Google.
  * Δεδομένα Ταυτότητας και Επαφής από δημοσίως διαθέσιμες πηγές όπως το Μητρώο Εταιρειών (Companies House) και το Εκλογικό Μητρώο (Electoral Register) εντός των ΗΠΑ.

4. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα ή οι προσωπικές πληροφορίες σημαίνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο από τα οποία το άτομο αυτό μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δεν περιλαμβάνουν δεδομένα από τα οποία η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).

Μπορεί να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε, αποθηκεύσουμε και διαβιβάσουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων σχετικά με σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως ακολούθως:

 • Δεδομένα Ταυτότητας τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, το πατρικό επώ­νυμο, το επώνυμο, το όνομα χρήστη ή αντίστοιχο αναγνωριστικό στοιχείο, την οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο.
 • Δεδομένα Επαφής τα οποία περιλαμβάνουν την διεύθυνση τιμολόγησης, την διεύθυνση παράδοσης, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου.
 • Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας τα οποία περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας κατά την λήψη διαφημιστικού υλικού από εμάς και από τους τρίτους μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.
 • Οικονομικά Δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία τραπεζών, λογαριασμών και καρτών πληρωμής.
 • Δεδομένα Συναλλαγών τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με πληρωμές προς και από σας και άλλα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.
 • Τεχνικά Δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ), τα δεδομένα σύνδεσής, τον τύπο και την έκδοση του περιηγητή, την ρύθμιση ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τους τύπους και τις εκδόσεις των περιφερειακών συσκευών περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα σας και οποιαδήποτε άλλα τεχνολογικά μέσα στις συσκευές τις οποίες χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν.
 • Δεδομένα Προφίλ τα οποία περιλαμβάνουν τον αριθμό αναγνώρισης μέλους, τις αγορές ή τις παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από σας, τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας, τις απαντήσεις σας στην αναπληροφόρηση και στις έρευνες.
 • Δεδομένα Χρήσης τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε επίσης Συγκεντρωτικά Δεδομένα όπως στατιστικά και δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα μπορούν να προέρχονται από τα προσωπικά δεδομένα σας αλλά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα από τον νόμο για τον λόγο ότι τα δεδομένα αυτά δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας άμεσα ή έμμεσα. Για παρά­δειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα Δεδομένα Χρήσης σας προκειμένου να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη δυνατότητα του ιστοτόπου. Εν τούτοις, εφόσον συνδυάσουμε ή συνδέσουμε τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα προσωπικά δεδομένα σας κατά τρόπο ώστε τούτο να μπορεί να σας ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα, μεταχειριζό­μαστε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου.

Μπορεί να συλλέγουμε οποιεσδήποτε Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με σας (τούτο περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την φυλή ή την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, την σεξουα­λική ζωή σας, τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας, τις πολιτικές πεποιθήσεις σας, την συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και πληροφορίες σχετικά με την υγεία και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα σας).

Δεν συλλέγουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Αν παραλείψετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα

Όπου απαιτείται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από τον νόμο ή βάσει των όρων μιας σύμβασης την οποία έχουμε καταρτίσει μαζί σας και εσείς παραλείψετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα όταν σας ζητηθεί, μπορεί να μην μπορούμε να εκτελέσουμε την σύμβαση την οποία έχουμε συνάψει ή προσπαθούμε να συνάψουμε μαζί σας (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε αγαθά ή υπηρεσίες). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία την οποία έχετε συμφωνήσει μαζί μας, αλλά τότε θα σας ειδοποιήσουμε αν συμβεί αυτό.

5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον όταν ο νόμος μας επιτρέπει να το πράξουμε. Όπως συμβαίνει συνήθως, θα χρησιμοποιούμε τα προσω­πικά δεδομένα σας στις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Όταν πρέπει να εκτελέσουμε την σύμβαση την οποία πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει μαζί σας.
 • Όταν τούτο είναι αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα κάποιου τρίτου) και τα συμφέρονται και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων αυτών.
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε προς μία υποχρέωση βάσει νόμου ή κανονισμού.

Εν γένει, δεν στηριζόμαστε στην συναίνεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν αυτή αφορά την αποστολή επικοινωνιακού υλικού άμεσης προώθησης τρίτων σε σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος. Εσείς έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας στην αποστολή διαφημιστικού υλικού κατά πάντα χρόνο επικοινωνώντας μαζί μας.

Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Έχουμε παραθέσει πιο κάτω, με την μορφή πίνακα, μία περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς και των νομικών βάσεων επί των οποίων βασιζόμαστε για να το πράξουμε. Έχουμε επίσης επισημάνει ποια είναι τα έννομα συμφέροντά μας όπου τούτο αρμόζει.

Σημειώστε ότι μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για περισσότερες από μία νόμιμες βάσεις ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με την συγκεκριμένη νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όπου παρατίθενται περισσότερες από μία νόμιμες βάσεις στον πιο κάτω πίνακα.

Μάρκετινγκ

Προσπαθούμε να σας παράσχουμε επιλογές όσον αφορά ορισμένες χρήσεις προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά το μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Προωθητικές προσφορές από εμάς

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Ταυτότητας, Επαφής, Τεχνικά, Χρήσης και Προφίλ προκειμένου να σχηματίσουμε μία άποψη ή για το τι πιστεύουμε ότι μπορεί να επιθυμείτε ή να χρειάζεστε ή για το τι σας ενδιαφέρει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε ποια προϊόντα και τις προσφορές που μπορεί να σας αφορούν (αυτό αποκαλούμε μάρκετινγκ).

Θα λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς εφόσον έχετε ζητήσει πληροφορίες από εμάς ή υποβάλει ένα αίτημα σε εμάς ή αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες από εμάς ή αν μας έχετε δώσει στοιχεία όταν λάβατε μέρος σε έναν διαγωνισμό ή εγγραφήκατε σε μία προώθηση και αν, σε κάθε περίπτωση, δεν επιλέξετε να αρνηθείτε να λαμβάνετε αυτό το μάρκετινγκ.

Μάρκετινγκ τρίτων

Θα λάβουμε τη ρητή συναίνεση σας πριν μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με οποιαδήποτε εταιρεία εκτός του ομίλου εταιρειών μας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Επιλογή άρνησης

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή τρίτους να σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ κατά πάντα επικοινωνώντας μαζί μας.

Εφόσον επιλέξετε να αρνηθείτε να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα μάρκετινγκ, η άρνηση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται σε μας ως αποτέλεσμα μιας αγοράς προϊόντος/ υπηρεσίας, μιας πρακτικής προϊόντος / υπηρεσίας ή άλλων συναλλαγών.

Αλλαγή του σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν κρίνουμε ευλόγως ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για έναν άλλο λόγο, ο οποίος λόγος είναι συμβατός προς τον αρχικό σκοπό. Αν επιθυμείτε να λάβετε μία εξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επεξεργασία για τον νέο σκοπό είναι συμβατή προς τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για έναν διαφορετικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε την νομική βάση η οποία μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Σημειώστε παρακαλούμε ότι μπορούμε να επεξεργασθούμε τα προσωπικά δεδομένα σας χωρίς την γνώση σας ή την συναίνεσή σας, σε συμφωνία με τους πιο πάνω κανόνες, όταν τούτο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

6. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τους φορείς που παρατίθενται πιο κάτω για τους σκοπούς οι οποίοι παρατίθενται στον πίνακα στην πιο πάνω παράγραφο 5.

 • Με Εσωτερικούς Τρίτους όπως παρατίθενται στο Γλωσσάριο.
 • Με Εξωτερικούς Τρίτους όπως παρατίθενται στο Γλωσσάριο.
 • Με συγκεκριμένους τρίτους όπως οι συνεργάτες μας franchise.
 • Με τρίτους στους οποίους μπορεί να επιλέγουμε να πωλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε τμήμα της επιχείρησής μας ή του ενεργητικού μας. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να συγχωνευθούμε με αυτές. Εφόσον επέλθει αλλαγή στην επιχείρησή μας, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας με τον ίδιο τρόπο τον οποίο παραθέτουμε στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Ζητούμε από όλους τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον νόμο. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε μόνον να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας εντός του εταιρικού ομίλου μας. Τούτο θα συνεπάγεται την διαβίβαση των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Πολλοί από τους εξωτερικούς τρίτους μας είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συνεπώς η εκ μέρους τους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα συνεπάγεται μία διαβίβαση δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

Όποτε διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, εξασφαλίζουμε ότι ένας παρόμοιος βαθμός προστασίας παρέχεται σε αυτά με την διασφάλιση ότι τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ασφαλιστικές δικλείδες έχει εφαρμογή:

 • Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον σε χώρες οι οποίες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν ένα ικανό επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.
 • Όταν χρησιμοποιούμε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών, μπορεί να χρησιμοποιούμε ειδικές συμβάσεις οι οποίες εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που αυτά έχουν στην Ευρώπη.
 • Όταν χρησιμοποιούμε παρόχους εγκατεστημένους στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να διαβιβάζουμε δεδομένα σε αυτούς, εφόσον αυτοί συμμετέχουν στο Privacy Shield (Ασπίδα Εμπιστευτικότητας) το οποίο απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία σε προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε το EU-US Privacy Shield της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό μηχανισμό τον οποίο χρησιμοποιούμε όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να προλαμ­βάνεται η τυχαία απώλεια, η κατά μη επιτρεπόμενο τρόπο χρήση ή πρόσβαση, η αλλοίωση ή η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας. Επιπρόσθετα, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας στους υπαλλήλους, αντι­προσώπους, εργολάβους και άλλους τρίτους για τους οποίους υπάρχει επιχειρηματική ανάγκη να γνωρίζουν. Αυτοί θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον βάσει των οδηγιών μας και θα δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ύπο­πτης παραβίασης προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε εσάς και οποιονδήποτε αρμόδιο ρυθμιστή μιας παραβίασης όταν τούτο μας ζητείται από τον νόμο.

9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για πόσο χρόνο θα χρησιμοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα μου;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον για όσον χρόνο είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπερι­λαμβανομένων και των σκοπών της ικανοποίησης οποιωνδήποτε απαιτήσεων νομικών, λογιστικών ή παροχής στοιχείων.

Προκειμένου να καθορίσουμε την προσήκουσα περίοδο διατήρησης για τα προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον δυνητικό κίνδυνο ζημίας από την μη εξουσιο­δοτημένη χρήση ή την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και το κατά πόσον μπορούμε να εκπληρώσουμε τους σκοπούς αυτούς μέσω άλλων μέσων, και τις ισχύουσες απαιτήσεις του νόμου.

Εκ του νόμου υποχρεούμαστε να διατηρούμε βασικές πληροφορίες για τους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων και των Δεδομένων Επαφής, Ταυτότητας, Οικονομικών και Συναλλαγής) επί επτά χρόνια από τότε που παύουν να είναι πελάτες, για φορολογικούς σκοπούς.

Σε ορισμένες περιστάσεις μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας: βλέπε την παράγραφο Αίτηση Διαγραφής πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.

10. ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Κάτω από ορισμένες περιστάσεις, έχετε δικαιώματα βάσει των νόμων περί προστα­σίας των προσωπικών δεδομένων. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, συμβουλευθείτε παρακαλούμε την πιο κάτω παράγραφο 10:

 • Ζητείστε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας
 • Ζητείστε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας
 • Ζητείστε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας
 • Προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας
 • Ζητείστε περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας
 • Ζητείστε διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας
 • Ασκείστε το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε την συναίνεση

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τα οποία παρα­τίθενται πιο πάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεν απαιτείται καταβολή κάποιου τέλους συνήθως

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προ­σω­πικά δεδομένα σας (ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Εν τούτοις, μπορεί να χρεώσουμε μία εύλογη αμοιβή εφόσον το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναληπτικό ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, μπορεί να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας υπό τις συνθήκες αυτές.

Τι μπορεί να χρειαστούμε από σας

Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε ειδικές πληροφορίες από σας οι οποίες θα μας βοηθήσουν να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να εξασφαλίσουμε το δικαί­ωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται προς οποιοδήποτε πρόσωπο το οποία δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας προκειμένου να επιταχύνουμε την απάντηση.

11. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Νομική βάση

Έννομο συμφέρον σημαίνει το συμφέρον της επιχείρησής μας να διεξάγει και να διαχειρίζεται την επιχείρησή μας κατά τρόπο ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη υπηρεσία/ το καλύτερο προϊόν και την καλύτερη και πλέον ασφαλή εμπειρία. Μεριμνούμε να λαμβάνουμε υπόψη και να σταθμίζουμε οποιαδήποτε δυνητική επίπτωση πάνω σε σας (τόσο θετική όσο και αρνητική) και στα δικαιώματά σας προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τα έννομα συμφέροντά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για δραστηριότητες στις οποίες τα συμφέροντά μας κάμπτονται έναντι της επίπτωσης πάνω σε σας (εκτός αν έχουμε την συναίνεσή σας ή αν αυτές με άλλο τρόπο απαιτούνται ή επιτρέπονται από τον νόμο). Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληρο­φορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τα έννομα συμφέροντά μας έναντι οποιασδήποτε δυνητικής επίπτωσης πάνω σε σας όσον αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες επικοινωνώντας μαζί μας.

Εκτέλεση Σύμβασης σημαίνει την επεξεργασία των δεδομένων σας όπου τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος ή την λήψη μέτρων μετά από αίτησή σας πριν συνάψετε μία τέτοια σύμβαση.

Συμμόρφωση προς μία νομική ή κανονιστική υποχρέωση σημαίνει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όπου τούτο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση προς μία νομική ή ρυθμιστική υποχρέωση στην οποία υπαγόμαστε.

Τρίτοι

Εσωτερικοί Τρίτοι

Άλλες εταιρείες μέσα από τον όμιλο εταιρειών μας οι οποίες ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες επεξεργασία, είναι εγκατεστημένες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Χονγκ Κονγκ και παρέχουν:

 • υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση την οποία επρόκειτο να συνάψουν ή έχουν συνάψει μαζί σας,
 • υπηρεσίες πληροφορικής και διαχείρισης συστήματος και αναλαμβάνουν τις αναφορές ηγεσίας.

Εξωτερικοί Τρίτοι

 • Συνεργάτες franchise οι οποίοι ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες επεξεργασία και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση την οποία επρόκειτο να συνάψουν ή έχουν συνάψει μαζί σας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ενεργούντες ως εκτελούντες επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και διαχείρισης συστήματος.
 • Επαγγελματίες σύμβουλοι ενεργούντες ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργα­σίας ή εκτελούντες επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, των τραπεζιτών, των ελεγκτών και των ασφαλιστών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλών, τραπεζικής, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές.
 • Υπηρεσία Εισοδήματος και Τελωνείων της Αυτής Μεγαλειότητας, ρυθμιστικές αρχές και άλλες αρχές οι οποίες ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες επεξεργασία, είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και απαιτούν την υποβολή στοιχείων σχετικά με δραστηριότητες επεξερ­γασίας σε ορισμένες περιστάσεις.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Αίτηση πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας (κοινώς αποκαλούμενη «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου δεδομένων»). Αυτή σας επιτρέπει να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρούμε σχετικά με εσάς και να ελέγξετε αν τα επεξεργαζόμαστε νομίμως.

Αίτηση διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρούμε σχετικά με εσάς. Αυτή σας επιτρέπει να επιτύχετε την διόρθωση οποιωνδήποτε ατελών ή ανακριβών δεδομένων τα οποία τηρούμε σχετικά με εσάς, αλλά μπορεί να χρειαστεί να ελέγξουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

Αίτηση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτή σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όταν δεν υπάρχει επαρκής λόγος για μας να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν έχετε επιτυχώς ασκήσει το δικαίωμά σας να υποβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία (βλέπε πιο κάτω), όταν μπορεί να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας παρανόμως ή όταν απαιτείται από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με την τοπική νομοθεσία. Σημειώστε, εν τούτοις, ότι δεν μπορούμε πάντοτε να συμμορφωνόμαστε με την αίτηση διαγραφής σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους οι οποίοι θα σας κοινοποιηθούν, εφόσον τούτο επιτρέπεται, κατά τον χρόνο της αίτησής σας.

Υποβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας όταν στηριζόμαστε πάνω σε ένα έννομο συμφέρον (ή σε εκείνο ενός τρίτου) και υπάρχει κάτι όσον αφορά την ιδιαίτερη κατάστασή σας το οποίο σας κάνει να θέλετε να υποβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία για τον λόγο αυτό δεδομένου ότι θεωρείτε ότι αυτή έχει επιπτώσεις πάνω στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευ­θερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε αντιρρήσεις όταν επεξερ­­γα­ζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς έννομους λόγους για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Αίτηση περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτή σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν επιθυμείτε να στοιχειο­θετήσετε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η εκ μέρους μας χρήση των δεδομένων είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε την διαγραφή τους, (γ) όταν μας έχετε ζητήσει να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα χρεια­ζό­μαστε πλέον, διότι τα χρειάζεστε για να στοιχειοθετήσετε ή να ασκήσετε νόμιμες αξιώσεις ή να αμυνθείτε κατ’ αυτών, ή (δ) όταν έχετε υποβάλει αντιρρήσεις κατά της εκ μέρους μας χρήσης των δεδομένων σας αλλά οφείλουμε να ελέγξουμε κατά πόσον έχουμε υπερισχύοντες έννομους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.

Αίτηση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας προς εσάς ή προς κάποιον τρίτο. Θα χορηγήσουμε σε σας, ή στον τρίτο τον οποίο έχετε επιλέξει, τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή. Σημειώστε ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνον για αυτο­ματο­ποιημένες πληροφορίες για την χρήση των οποίων είχατε αρχικά παρά­σχει συναί­νεση σε μας ή όταν χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μία σύμβαση μαζί σας.

Ανάκληση της συναίνεσης κατά πάντα χρόνο σε περιπτώσεις στις οποίες στηριζό­μαστε στην συναίνεση προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδο­μέ­να σας. Εν τούτοις, τούτο δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα οποιασδήποτε επε­ξερ­­γασίας η οποία έχει λάβει χώρα πριν ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. Αν ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, μπορεί να μην έχουμε την δυνατότητα να παράσχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε σας. Θα σας ενημερώσουμε αν ισχύει η περίπτωση αυτή κατά τον χρόνο που θα ανακαλέσετε την συναίνεσή σας.