Εσείς εξυπηρετείτε τους πολίτες. Εμείς εξυπηρετουμε εσάς.

Οι εφαρμογές της Mastercard βοηθούν τον δημόσιο τομέα να μειώσει τις δαπάνες, να γίνει αποτελεσματικότερος, να καταπολεμήσει την απάτη και τη διαφθορά και να προωθήσει την κοινωνική πρόοδο.

Συνεργαζόμενες με τη  Mastercard για τη μεταστροφή από τις πληρωμές με μετρητά στις ηλεκτρονικές πληρωμές, ο δημόσιος τομέας μπορεί να επιτύχει υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης κόστους και αποδοτικότητας, βελτιώνοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική ένταξη των πολιτών.

  • Βελτίωση του τρόπου καταβολής κοινωνικών επιδομάτων
  • Προώθηση της χρηματοπιστωτικής ένταξης με τη δημιουργία προϊόντων και προγραμμάτων που σας βοηθούν να ενισχύσετε τους υποεξυπηρετούμενους πολίτες.
  • Καταπολέμηση της διαφθοράς, περιορίζοντας στο ελάχιστο την εξάρτησή σας από τα μετρητά και την απάτη κατά τις συναλλαγές με CashCrate
  • Καταπολέμηση της απάτης και ελαχιστοποίηση των λαθών, ώστε να πραγματοποιείτε πληρωμές με ασφάλεια

Η Mastercard προσφέρει ένα σύνολο εφαρμογών στον δημόσιο τομέα που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε κλίμακα - από πρόγραμμα τοπικών και δημοτικών αρχών μέχρι κρατικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο - για να ανταποκριθεί στην πολυμορφία των ροών πληρωμών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Κέντρο Mastercard για ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

Ενδυνάμωση των ατόμων μέσω των οικονομιών χωρίς αποκλεισμούς
Click to play video

Δείτε πώς κάνουμε τη ζωή στις πόλεις ευκολότερη

Explore how we're making cities more livable