Skip to Content

Ε: Τι είναι οι BIN;

Α: Οι Αναγνωριστικοί Αριθμοί Τραπέζης (BIN) είναι απολύτως αναγκαίοι για τις τραπεζικές συναλλαγές. Ταυτοποιούν τον οργανισμό έκδοσης για κάθε λογαριασμό κατόχου κάρτας και επιτρέπουν τη σωστή διεκπεραίωση των συναλλαγών. Οι BIN είναι επί του παρόντος τα έξι πρώτα ψηφία του αριθμού λογαριασμού. 

Από τη δεκαετία του 1960, η Mastercard αναγνωρίζεται με τους αριθμούς BIN 51-55.

Ε: Ποιος ορίζει τους αριθμούς BIN;

Α: Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός διεθνής οργανισμός που αναπτύσσει προαιρετικά παγκόσμια πρότυπα. Το πρότυπο ISO/IEC 7812 ορίζει έναν αναγνωριστικό αριθμό εκδότη (IIN), γνωστό και ως BIN στον κλάδο των πληρωμών.

Η American Bankers Association (Ένωση Αμερικανικών Τραπεζών) είναι η αρμόδια για τη διαχείριση της κατανομής των BIN για λογαριασμό του ISO.

Ε: Σε τι χρησιμεύουν οι αριθμοί BIN;

Α: Ο κλάδος των πληρωμών είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Με την εμφάνιση νέων συσκευών και τεχνολογιών σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, η πεπερασμένη προσφορά αριθμών BIN είναι στα πρόθυρα εξάντλησής της.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει εκδώσει το ISO/IEC 7812 για τον καθορισμό των BIN και η Ένωση Αμερικανικών Τραπεζών, αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των αριθμών, έχει περιορισμένη δυνατότητα διάθεσης αχρησιμοποίητων ή μη κατανεμημένων αριθμών. Συνεπώς, ο κλάδος έχει ανάγκη από περισσότερους αριθμούς BIN για τη διαχείριση της ανάπτυξης του κλάδου.

Ε: Τι κάνει η Mastercard για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς αριθμών BIN;

Α: Για την επέκταση της προσφοράς, η Mastercard προσθέτει επιπλέον 50.000 εξαψήφιους BIN (222100-272099). Με αυτό τον τρόπο, θα διπλασιαστεί η υπάρχουσα προσφορά BIN της Mastercard. Αυτό θα επιτρέψει στους εμπόρους να αποδεχθούν εκατομμύρια επιπλέον συναλλαγές και οι εκδότες μας θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Οι αριθμοί BIN - σειρά 2 εντάσσονται στο υφιστάμενο πρότυπο ISO (αναθεώρηση 2015) του κλάδου και θα λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι υφιστάμενοι αριθμοί BIN - σειρά 5.

Ε: Πότε θα αρχίσουν να ισχύουν οι αλλαγές;

Α: Οι κάρτες με αριθμούς BIN της σειράς 2 θα εκδοθούν στις αρχές του 2017.

Τον Νοέμβριο του 2014, η Mastercard ανακοίνωσε τις αναγκαίες τεχνικές επικαιροποιήσεις για την προσθήκη των αριθμών BIN - σειρά 2 στην προσφορά της. Οι αλλαγές για την υποστήριξη των νέων BIN έπρεπε να ενσωματωθούν στα συστήματα του εκδότη, του αποδέκτη κάρτας συναλλαγών, του εμπόρου και του διαμεσολαβητή, μέχρι τον Οκτώβριο του 2016.

Η Mastercard θα ξεκινήσει δοκιμαστική εφαρμογή των συστημάτων καρτών σειράς 2 για εμπόρους, στις 30 Ιουνίου 2017..

Ε: Τι επίπτωση θα έχουν στους εμπόρους οι αριθμοί BIN της σειράς 2;

Α: Οι έμποροι οφείλουν να αξιολογήσουν τα συστήματά τους με τον αποδέκτη της κάρτας συναλλαγών ή τον πάροχο της υπηρεσίας. Με βάση αυτήν την εξέταση, οι έμποροι θα χρειαστεί ενδεχομένως να επιφέρουν προσαρμογές, ώστε να μπορούν να δέχονται συναλλαγές με κάρτες που φέρουν αριθμό BIN της σειράς 2.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τον BIN - σειρά 2.

Ε: Τι επίπτωση θα έχουν στους εκδότες οι αριθμοί BIN της σειράς 2;

Α: Οι εκδότες θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, ώστε να είναι συμβατά με τους BIN - σειρά 2, αλλά θα πρέπει να αναλυθούν όλα τα συστήματα για να διαπιστωθεί αν απαιτούνται πρόσθετες αλλαγές. Οι πάροχοι λογισμικού έχουν ενδεχομένως διαθέσιμες αναβαθμίσεις και οι λύσεις που εκπονούνται, σε εσωτερικό επίπεδο, ενδέχεται να απαιτούν βελτιώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τον BIN - σειρά 2.

Ε: Τι επίπτωση θα έχουν οι BIN - σειρά 2 στους παρόχους υπηρεσιών και τους πωλητές;

Α: Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πωλητές θα πρέπει να συνεργαστούν με τον αποδέκτη κάρτας συναλλαγών για να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, ώστε να είναι συμβατά με τους αριθμούς BIN - σειρά 2.. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τον BIN - σειρά 2.

Ε: Τι επίπτωση θα έχουν οι BIN - σειρά 2 στους αποδέκτες κάρτας συναλλαγών;

Α: Οι αποδέκτες κάρτας συναλλαγών θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, ώστε να είναι συμβατά με τους αριθμούς BIN - σειράς 2.. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για τον BIN - σειρά 2.

Ε: Ποιες άλλες αλλαγές ενδέχεται να επιφέρουν οι αριθμοί BIN στο μέλλον;

Α: Ο κλάδος προτίθεται να μεταβεί σε νέο πρότυπο οκταψήφιου BIN και εξετάζει την κατάλληλη ημερομηνία εφαρμογής του. Εάν αυτό εγκριθεί, θα απαιτήσει ευρύτερο σχεδιασμό και αναβαθμίσεις των συστημάτων.

Η Mastercard εργάζεται από κοινού με μια ειδική ομάδα του κλάδου για να διασφαλιστεί ότι θα ακουστούν όλες οι φωνές κατά τον καθορισμό του αποτελεσματικότερου προτύπου που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη του κλάδου.

Ε: Σε ποιον υπεύθυνο της Mastercard μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις σχετικά με τους αριθμούς BIN - σειράς 2;

Α: Εάν έχετε ειδικό αντιπρόσωπο της Mastercard, μπορείτε να επικοινωνήσετε πρώτα με αυτόν. Διαφορετικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο BIN_Inquiries@mastercard.com

Ε: Πώς μπορώ να δοκιμάσω το τερματικό που χρησιμοποιώ για τις πωλήσεις μου;

Α: Οι έμποροι οφείλουν να συνεργάζονται με τον αποδέκτη κάρτας συναλλαγών ή τον πάροχο της υπηρεσίας τους, για να διαπιστώσουν αν απαιτούνται αναβαθμίσεις για την αποδοχή συναλλαγών με αριθμούς BIN - σειράς 2. 

Οι έμποροι που θα ήθελαν να ζητήσουν δοκιμαστική εφαρμογή καρτών με BIN της σειράς 2 ή την παραγωγή καρτών μπορούν να στείλουν μήνυμα στο  2series_test_cards@mastercard.com.

Ε: Πώς υποβάλλω αίτηση για χορήγηση Mastercard;

Α: Η Mastercard έχει δημιουργήσει ένα αδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να αποφασίσετε για τις διαθέσιμες κάρτες. αδικτυακό εργαλείο

Ε: Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν εδώ;

Α: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Συνήθως, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ένας αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard ή να καλείτε δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372, ή με χρέωση στον καλούμενο αριθμό 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας δεν μπορεί να απαντηθεί από τη Mastercard κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Πώς κάνω χρήση του συστήματος εντοπισμού ATM;

Α: Στη διάταξη εντοπισμού του ATM, εισάγετε την πόλη ή έναν ταχυδρομικό κωδικό. Μπορείτε να περιορίσετε το εύρος αναζήτησης συσκευών ATM, αναγράφοντας την οδό και την επωνυμία του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και, ενδεχομένως, πρόσθετες υπηρεσίες που αναζητείτε, όπως 24ωρη πρόσβαση. Κάντε κλικ στο πλήκτρο αναζήτησης και θα εμφανιστεί κατάλογος των ATM που βρίσκονται κοντά στον προορισμό σας. Ανάλογα με τον προορισμό σας, ενδέχεται να υπάρχει χάρτης και οδηγίες πρόσβασης με όχημα.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να εντοπίσω ATMs σε μια συγκεκριμένη χώρα;

Α: Η Mastercard λαμβάνει στοιχεία για τα σημεία των ATM από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Εάν δεν αναγράφεται η θέση ενός συγκεκριμένου ATM ή μιας συγκεκριμένης χώρας, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για να σας παρέχουμε τα πιο επικαιροποιημένα και ακριβή στοιχεία για τα σημεία στα οποία υπάρχουν ATM. 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, για να ζητήσετε βοήθεια σχετικά με τις τοποθεσίες των ATM, τα όρια ανάληψης από τον ατομικό λογαριασμό σας και τους περιορισμούς, το όριο ανάληψης μετρητών από το λογαριασμό σας σε τοπικό νόμισμα, τη μετατροπή συναλλάγματος, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή για άλλες υπηρεσίες, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην πίσω πλευρά της Mastercard σας και στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας. Διαφορετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

E: Δεν γνωρίζω το συνθηματικό ή το PIN μου. Πού μπορώ να λάβω αυτά τα στοιχεία;

Α: Για πληροφορίες σχετικά με το PIN ή το λογαριασμό σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην πίσω πλευρά της Mastercard σας και στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας. Διαφορετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του εκδότη για τη διαδικτυακή διαχείριση του λογαριασμού σας.

Ε: Ποια είναι η προμήθεια για την ανάληψη μετρητών ή ταμειακής πίστωσης από ένα ATM;

Α: Η Mastercard δεν καθορίζει τις προμήθειες των ATM. Κάθε προμήθεια που χρεώνει ο ιδιοκτήτης του ATM δηλώνεται κατά την έναρξη της συναλλαγής. Εκείνη τη στιγμή, σας παρέχεται η δυνατότητα να διακόψετε τη συναλλαγή, εάν δεν επιθυμείτε να χρεωθείτε με την προμήθεια. Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας να σας αναφέρει την πολιτική του στο θέμα των προμηθειών των ATM. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη σας στην πίσω πλερά της Mastercard σας και στο αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού σας, ή να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του εκδότη της κάρτας.

Ε: Τι πρέπει να κάνω εάν το ATM δεν κάνει αποδεκτή την κάρτα μου;

Α: Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση της κάρτας σας σε ATM που συναλλάσσεται με τα σήματα Mastercard, Maestro ή Cirrus, θα το διερευνήσουμε. Παρακαλείσθε να μας δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό σας και τα σήματα που αναγράφονται στην κάρτα σας
 • Όλα τα σήματα καρτών που αναγράφονται στη συσκευή ATM
 • Τη διεύθυνση του ATM, με την πόλη, Πολιτεία/περιφέρεια και τη χώρα.
 • Την επωνυμία του οργανισμού του ATM (αναγράφεται στο ATM)

Όταν έχετε συλλέξει αυτά τα στοιχεία, καλέστε στο 1-800-Mastercard (1-800-627-8372).

Ε: Πώς μπορώ να λάβω έναν κατάλογο με τις τοποθεσίες των ATM, εάν δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Α: Πρέπει να τηλεφωνήσετε στο δίκτυο της Mastercard ATM που σας παρέχει πρόσβαση σε μετρητά, όπου κι αν βρίσκεστε.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω την προπληρωμένη κάρτα, τη δωροκάρτα ή την πιστωτική κάρτα μου σε ATM;

Α: Ναι. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη μετρητών από το υπόλοιπό σας με όλες σχεδόν τις προπληρωμένες κάρτες και τις δωροκάρτες σε οποιοδήποτε ATM. Ωστόσο, δεν επιτρέπουν όλοι οι εκδότες προπληρωμένων καρτών ή δωροκαρτών συναλλαγές σε ATM ή στο εξωτερικό. Επιβεβαιώστε με τον εκδότη της κάρτας σας ότι επιτρέπονται οι συναλλαγές αυτού του είδους. Οι περισσότερες πιστωτικές κάρτες Mastercard επιτρέπουν την ανάληψη μετρητών από ATM. Θα χρειαστείτε έναν ατομικό αναγνωριστικό αριθμό (PIN) για να κάνετε ανάληψη μετρητών. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη της κάρτας σας στην πίσω πλευρά της Mastercard σας και στο αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού σας, ή μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εκδότη.

Ε: Έχω ξεχάσει το PIN της κάρτας μου για τη χρήση σε ATM. Πώς μπορώ να το ανακτήσω ή να λάβω νέο;

Α: Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας για να ανακτήσετε ή να ενεργοποιήσετε εκ νέου το PIN σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη σας στην πίσω πλερά της Mastercard σας και στο αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού σας.

Α: Πώς μπορώ να λάβω κάρτα αντικατάστασης για κάρτα ATM που έχει χαθεί ή κλαπεί;

Α: Θα σας βοηθήσουμε να αντικαταστήσετε την κάρτα για χρήση σε ATM η οποία έχει χαθεί ή κλαπεί, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Τηλεφωνήστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard σε περίπτωση ανάγκης όσον αφορά την κάρτα, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Να έχετε τους αριθμούς επικοινωνίας.

Ε: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις;

Α: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για το λογαριασμό σας. Συνήθως, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ένας αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε δωρεάν στο κέντρο βοήθειας της Mastercard ανά πάσα στιγμή, ή να καλείτε δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στο 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας δεν μπορεί να απαντηθεί από τη Mastercard, κάντε κλικ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Πώς μπορώ να κατευθύνω τους πελάτες μου στο πλησιέστερο ATM όπου θα μπορέσουν να κάνουν ανάληψη μετρητών με τη Mastercard τους;

Α: Οι κάτοχοι Mastercard έχουν πρόσβαση σε πάνω από ένα εκατομμύριο ATM σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να κατευθύνετε τους πελάτες σας στο εργαλείο εντοπισμού συσκευών ATM για να βρουν το πλησιέστερο.

Ε: Μπορώ να πληρώσω απευθείας από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο τους εκδότες λογαριασμών οι οποίοι δέχονται τη Mastercard;

Α: Όχι. Για να πληρώσετε λογαριασμό, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του εκδότη του λογαριασμού σας για οδηγίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής τους

Ε: Πρέπει να πληρώσω προμήθεια για την πληρωμή λογαριασμού με τη χρήση Mastercard;

A: Η Mastercard δεν χρεώνει προμήθεια για την πληρωμή λογαριασμών. Αν και οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών δεν χρεώνουν προμήθεια, μη παραλείψετε να ρωτήσετε αν χρεώνουν προμήθεια ή επιβάλλουν περιορισμούς.

Ε: Πώς γίνεται η πληρωμή ενός λογαριασμού με τη Mastercard;

Α: Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον εκδότη του λογαριασμού σας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Πολλοί παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω του διαδικτυακού τους τόπου ή τηλεφωνικά.

Ε: Πόσο συχνά μπορώ να πληρώνω λογαριασμούς με πάγια εντολή και πότε διεκπεραιώνονται οι λογαριασμοί;

Α: Οι πληρωμές λογαριασμών με πάγια εντολή είναι μια ρύθμιση που κάνετε με τον εκδότη λογαριασμών ή τον πάροχο υπηρεσιών που έχετε επιλέξει και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με κάθε έναν από αυτούς, για να ρυθμίσετε τα ποσά των πληρωμών και το χρονοδιάγραμμα. Κάθε εκδότης λογαριασμού έχει τη δική του διαδικασία για την πληρωμή λογαριασμών με πάγια εντολή.

Ε: Υπάρχει περιορισμένος αριθμός πληρωμών λογαριασμών με πάγια εντολή που μπορώ να κάνω με Mastercard;

Α: Όχι, αλλά μπορεί η Mastercard σας να υπόκειται σε πιστωτικό όριο και με τις πληρωμές σας μπορεί να υπάρξει υπέρβαση του ορίου.

Ε: Ποιος εξέδωσε την κάρτα μου;

Α: Θα βρείτε τα στοιχεία του εκδότη της κάρτας σας στην πίσω πλευρά της Mastercard σας και στο αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού σας.

Ε: Με ποιες κάρτες μπορώ να πληρώνω λογαριασμούς;

Α: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που φέρει το λογότυπο Mastercard. Σας συνιστούμε να επιβεβαιώνετε με κάθε εκδότη λογριασμού αν δέχεται την κάρτα σας για την πληρωμή λογαριασμών.

Ε: Τι είναι η πληρωμή λογαριασμών με πάγια εντολή;

Α: Η πληρωμή λογαριασμών με πάγια εντολή σας βοηθάει να αποφύγετε τους τόκους υπερημερίας και τις επιβαρύνσεις, επιτρέποντας στους παρόχους υπηρεσιών που έχετε επιλέξει να χρεώνουν αυτόματα το Mastercard λογαριασμό σας.

Ε: Τι είναι η πληρωμή με φυσική παρουσία;

Α: Η πληρωμή λογαριασμών με φυσική παρουσία σας παρέχει την ελευθερία να επιλέγετε το ποσόν της πληρωμής και την ημερομηνία της πληρωμής. Κάθε φορά που εκδίδεται ένας λογαριασμός προς πληρωμή, κινείτε τη διαδικασία εξόφλησής του.

Ε: Εάν δώσω πάγια εντολή πληρωμής, θα συνεχίσω να λαμβάνω το σχετικό λογαριασμό;

Α: Η πάγια εντολή πληρωμής είναι μια ρύθμιση που πρέπει να κάνετε με τον πάροχο που έχετε επιλέξει για τις σχετικές υπηρεσίες και, συνεπώς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με κάθε έναν από αυτούς απευθείας (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) για να ρυθμίσετε τα ποσά και τις ημερομηνίες των πληρωμών. Ωστόσο, ορισμένοι πάροχοι μπορεί να σας επιτρέψουν να επιλέξετε να λαμβάνετε το λογαριασμό ηλεκτρονικά, ή να μην λαμβάνετε καν λογαριασμό. Τη στιγμή που κινείτε τη διαδικασία πάγιας εντολής πληρωμής, πρέπει να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο πάροχός σας θα εκδίδει το προς πληρωμή τιμολόγιο/λογαριασμό.

Ε: Ποια στοιχεία θα ζητήσει ο πάροχος υπηρεσιών/εκδότης λογαριασμού;

Α: Η πληρωμή λογαριασμών είναι ρύθμιση την οποία κάνετε με τον πάροχο υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με κάθε έναν από αυτούς για να ρυθμίσετε τα ποσά και τις ημερομηνίες των πληρωμών.

Κατά κανόνα, ο εκδότης λογαριασμού θα σας ζητήσει τον αριθμό λογαριασμού σας Mastercard και την ημερομηνία λήξης της κάρτας. Για πάγιες εντολές πληρωμών, ο εκδότης λογαριασμού ενδέχεται να ζητήσει επίσης το ποσό της πληρωμής που εξουσιοδοτείται να χρεώνει αυτομάτως, καθώς και τη συγκεκριμένη ημερομηνία που επιθυμείτε να πραγματοποιείται η χρέωση κάθε μήνα.

Σημείωση: Δεν επιτρέπουν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών/εκδότες λογαριασμού την επιλογή αυτής της ημερομηνίας. Επίσης, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία, π.χ. την υπογραφή σας.

Ε: Τι συμβαίνει στην περίπτωση αλλαγής του αριθμού λογαριασμού της Mastercard;

Α: Τα στοιχεία του λογαριασμού της Mastercard σας μπορεί να αλλάξουν λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας, αλλαγής της ημερομηνίας λήξης ή αναβάθμισης σε νέο προϊόν. Για να αποφευχθεί η διακοπή της υπηρεσίας, πρέπει να επικοινωνήσετε με κάθε εκδότη λογαριασμού και να του δώσετε τα στοιχεία του νέου λογαριασμού σας. Σας συνιστούμε να διατηρείτε κατάλογο εκδοτών λογαριασμών με πάγια εντολή πληρωμής, έτσι ώστε να μπορείτε να επικαιροποιείτε αυτά τα στοιχεία όποτε χρειάζεται.

Ε: Πώς μπορώ να διακόψω μια πάγια εντολή πληρωμής;

Α: Επικοινωνήστε με τον εκδότη του λογαριασμού στον οποίο έχετε δώσει πάγια εντολή πληρωμής και ακολουθήστε τις διαδικασίες για την ακύρωση ή την αλλαγή του τρόπου πληρωμής.

Ε: Τι συμβαίνει σε περίπτωση που διαφωνώ για το ποσό πληρωμής που καταβλήθηκε σε εκδότη λογαριασμού/πάροχο υπηρεσιών από τον λογαριασμό μου της Mastercard;

Α: Σωστό είναι να εξετάζετε τον έντυπο ή τον ηλεκτρονικό λογαριασμό που σας παρέχει ο εκδότης του πριν από κάθε πληρωμή του με τη Mastercard. Σε περίπτωση σφάλματος ή αμφιβολίας σχετικά με τη χρέωση λογαριασμού στην κάρτα σας, επικοινωνήστε άμεσα με τον εκδότη του λογαριασμού για τη διευθέτηση της διαφοράς.

Ως κάτοχος κάρτας Mastercard, δεν είστε υπεύθυνος για μη εξουσιοδοτημένες αγορές που χρεώνονται στο λογαριασμό σας. Μάθετε περισσότερα για την κάλυψη με μηδενική ευθύνη* Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Ε: Ποια είναι τα οφέλη από την πληρωμή λογαριασμών με Mastercard;

Α: Η πληρωμή με τη χρήση της Mastercard είναι πολύ ταχύτερη και πρακτική απ' ό,τι η έκδοση επιταγών. Μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι χρεώσεις θα εμφανίζονται στη μηνιαία κίνηση του λογαριασμού σας. Είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης και παρακολούθησης των εξόδων σας. Εάν κάνετε χρήση πάγιας εντολής πληρωμής, δεν θα έχετε λόγο να ανησυχείτε για μη πληρωμή λογαριασμών ή για τους τόκους υπερημερίας. Ανάλογα με την κάρτα που χρησιμοποιείτε, μπορεί επίσης να κερδίζετε μπόνους.

 

Ε: Έχετε πρόβλημα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο mastercard.com;

Α: Αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι κατάλληλος για χρήση με τους εξής φυλλομετρητές:

 • Google Chrome (τελευταία έκδοση)
 • Firefox (τελευταία έκδοση)
 • Safari (τελευταία έκδοση)

Ε: Ποια είναι τα οφέλη της κάρτας και της ασφάλισής μου που παρέχονται δωρεάν με τη Mastercard;

Α: Η Mastercard προσφέρει πολλά στοιχεία και πλεονεκτήματα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη που σας παρέχει η κάρτα σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Mastercard στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111.

Ε: Τι συμβαίνει αν χάσω κάποιο αντικείμενο που αγόρασα με την Mastercard;

Α: Εάν χάσετε αντικείμενο που αγοράσατε πληρώνοντας το συνολικό ποσό με την Mastercard σας, ενδέχεται να δικαιούστε αντικατάστασή του ή επιστροφή χρημάτων. Η Mastercard προσφέρει πολλά στοιχεία και πλεονεκτήματα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της κάρτας σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Mastercard στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111.

Ε: Τι ασφάλιση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου παρέχει η Mastercard εάν νοικιάσω αυτοκίνητο με τη χρήση της Mastercard;

Α: Η ασφάλιση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου διαφέρει ανάλογα με τον τόπο και τον τύπο της κάρτας που έχετε. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Mastercard δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111.

Ε: Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες για τα οφέλη που προσφέρει η κάρτα μου;

Α: Η Mastercard προσφέρει πολλά στοιχεία και πλεονεκτήματα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη που σας προσφέρει η κάρτα σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Mastercard είτε δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111.

Ε: Πώς μπορώ να ζητήσω πληροφορίες για τα οφέλη που παρέχει η κάρτα;

Α: Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Mastercard δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 από τις ΗΠΑ ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111 από τις περισσότερες χώρες.

Ε: Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις;

Α: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Κανονικά, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ένας αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε δωρεάν στο κέντρο βοήθειας της Mastercard, ή να καλείτε δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στο 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας δεν μπορεί να απαντηθεί από τη Mastercard, κάνετε κλικ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Πώς μπορώ να πληροφορηθώ το όνομα του καταστήματος στο οποίο έγινε παράνομη χρήση της κάρτας μου;

Α: Η Mastercard εκτιμά τη φροντίδα και τη δέουσα επιμέλεια που λαμβάνετε για να προστατεύσετε τα οικονομικά σας, όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες, και την έρευνα σχετικά με την υποκλοπή στοιχείων λογαριασμού κάρτας που σας πλήττει άμεσα. Εξετάζουμε με μεγάλη σοβαρότητα κάθε περίπτωση υποκλοπής στοιχείων κάρτας και συνεργαζόμαστε στενά με τις ερευνητικές αρχές. Επιπλέον, η Mastercard έχει αυξήσει τις χρηματικές ποινές που επιβάλλει στους υπεύθυνους φορείς για την επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των κατόχων καρτών με απόλυτη φροντίδα και επιμέλεια.

Ειδικότερα, όσον αφορά αυτούς που υποκλέπτουν στοιχεία καρτών, η Mastercard δεν μπορεί να διαπιστώσει ποια εμπορική συναλλαγή ήταν αντικείμενο υποκλοπής, διότι τα στοιχεία αυτά δεν παρέχονται γενικά σε εμάς. Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα Mastercard σας για να λάβετε τα πλέον επίκαιρα στοιχεία. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας υπάρχει αριθμός εξυπηρέτησης πελατών όπου μπορείτε να καλέσετε.

Ε: Τι είναι η ανάληψη μετρητών σε συνδυασμό με αγορά;

Α: Η ανάληψη μετρητών με την αγορά είναι μια εξυπηρέτηση που παρέχουν επιλεγμένα καταστήματα λιανικών πωλήσεων που επιτρέπουν σε πελάτες την ανάληψη μετρητών από τη χρεωστική τους κάρτα με την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς.

Q:  Where can I find retailers that will enable me to get cash back with purchase?

A:  Click here to find retailers that will enable you to get cash back when you make a purchase with a Debit Mastercard.

Q:  Do I need to use my debit card to get cash back?

A:  Yes, since the funds are drawn from your account that is linked to your debit card, this service is only available when using a debit card.

Q:   Is there a fee for this service?

A: Although the majority of retailers do not charge for this service, there are some locations that charge a fee.

Q:  What is the advantage of getting cash at purchase?

A:  Cash with purchase is a convenient way to quickly and easily get cash from your account while shopping at your favorite retail locations, saving you a trip to the ATM. And, in most cases, there is no fee for this service whereas you may be required to pay a fee at the ATM. 

Q:  Is there a maximum amount of cash I can get with my purchase?

A:  The amount of cash available may vary by merchant and may be subject to availability of funds at the time of purchase. If you have questions about the availability of funds at a particular merchant, please contact the merchant directly. Cash with purchase amount is also subject to availability of funds in the account that is linked to your debit card.

Q:  What search filters are available on the cash locator tool?

A: You can search for merchant locations that offer cash with purchase either by merchant name or category including: apparel, automotive, convenience stores, restaurants, gas stations, transportation and many more. To access the tool, click here.

Q: What is an EMV chip card, and how can this technology help my business?

A: The EMV chip card is a card embedded with a computer chip. They are simple to use and accept, and give cardholders increased convenience and security. These cards can even keep track of purchases, offering retailers and service providers marketing opportunities.

Q: Are chip cards new?

A: Although chip cards are relatively new in the United States, they have been used elsewhere for many years. In some locations, particularly in Europe, merchants may be more familiar with accepting chip cards.  

Ε: Σε τι διαφέρει μια έξυπνη κάρτα από μια κάρτα με μαγνητική λωρίδα;

A: Η έξυπνη κάρτα έχει την ίδια μορφή με την κανονική, αλλά διαθέτει ενσωματωμένο τσιπ. Αντί να γλιστράτε την κάρτα σας στο τερματικό, την εισάγετε μέσα σε αυτό για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η κάρτα σας μπορεί επίσης να έχει δυνατότητες ανέπαφης λειτουργίας (contactless), οπότε αν υπάρχει αυτή η επιλογή στο ταμείο, μπορείτε απλώς να περάσετε την κάρτα από το τερματικό ανέπαφων συναλλαγών.

Q: What are chip cards?

A: A chip card is like the card you have today, but includes an embedded microchip. The chip contains information that is encrypted making it extremely difficult for the card to be copied or counterfeited. Your chip card will also have a magnetic stripe on the back, so that you can continue using your card while merchants are transitioning to new chip-enabled terminals.

Q: What are the benefits of chip?

A: The embedded microchip provides robust security features and other capabilities that are not possible with traditional magnetic stripe cards. A chip card is virtually impossible to counterfeit.

Q: Where can I use my chip card?

A: Use your chip card at the same merchants you do now -- either by inserting the card into terminals that are chip-enabled or swiping your card. You can also continue to use your card as you did before for online payments, telephone payments and at ATMs.

Q: Who do I contact if I want more information?

A: For more information about your chip card, please contact your financial institution.

Q: Why is my card being upgraded to a chip card?

A: Chip cards are being introduced in the United States after much success in other parts of the world. Your new chip card provides added security.

Q: What's my PIN?

A: The PIN on your chip card is the same PIN as on your previous card. If you forgot your PIN or want to change it, please contact your financial institution.

Q: How does chip work?

A: Whether your card is inserted in the terminal or tapped, the chip communicates with the terminal to determine whether the card is authentic. Typically, the terminal will prompt you to enter a PIN to validate your identity. Once approved, your transaction will be complete.

Ε: Πώς γνωρίζω αν η έξυπνη κάρτα μου είναι ανεπαφική Mastercard;

A: Οι κάρτες με δυνατότητες ανέπαφης λειτουργίας φέρουν την ένδειξη contactless και μπορεί επίσης να φέρουν το σύμβολο ανέπαφης λειτουργίας. Μπορείτε να περάσετε την κάρτα σας από το τερματικό ανέπαφων συναλλαγών που φέρει το ακόλουθο σύμβολο ή την ένδειξη «contactless»: 

Εάν ένας έμπορος δεν διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα, τότε θα πρέπει να εισάγετε την έξυπνη κάρτα σας στο τερματικό του και να πληκτρολογήσετε το PIN σας.

Ε: Γιατί η πιστωτική κάρτα μου διαθέτει PIN;

A: Η πιστωτική σας κάρτα διαθέτει PIN για να σας παρέχει τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Πληκτρολογώντας το PIN σας, επαληθεύετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της κάρτας. Δεν υπάρχει χρέωση για τη χρήση του PIN, εκτός αν χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για ανάληψη μετρητών σε ATM.

Ε: Τι είναι το πρόγραμμα κοινών καρτών;

A: Είναι μια σύμπραξη για την έκδοση κοινών καρτών στην οποία συμμετέχουν η Mastercard, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει Mastercard και μια επιχείρηση-εταίρος που επιθυμεί να αυξήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Οι τρεις εταίροι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα καρτών το οποίο στη συνέχεια προωθείται στην πελατειακή βάση της επιχείρησης-εταίρου. Το πρόγραμμα κοινών καρτών είναι μια μορφή πληρωμής που προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της επιχείρησης-εταίρου.

Ε: Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων διαθέτουν επιτυχημένα προγράμματα κοινών καρτών;

A: Πολλοί και διάφοροι κλάδοι έχουν υλοποιήσει με επιτυχία προγράμματα κοινών καρτών, όπως αεροπορικές εταιρείες, εταιρίες φυσικού αερίου, αυτοκινητοβιομηχανίες, αποθήκες χονδρικής πώλησης και σουπερμάρκετ. Ένα κοινό στοιχείο αυτών των επιχειρήσεων είναι η αυξανόμενη πελατειακή βάση που αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες σε τακτική βάση.

Ε: Ποιος είναι υπεύθυνος για την προώθηση μιας κοινής κάρτας;

A: Το επίπεδο της παρεχόμενης υποστήριξης και ο βαθμός ανάληψης ευθύνης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών σχετικά με την κάρτα, θα εξαρτηθούν από τη συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ του εταίρου και του εκδότη της κάρτας. H Mastercard διαθέτει πολλά διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης που βοηθούν μια επιχείρηση να προωθήσει την κοινή κάρτα της και να αυξήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Ε: Τι μορφή έχει μια κοινή κάρτα Mastercard;

A: Σύμφωνα με τους κανόνες της Mastercard, το λογότυπο του εταίρου επιτρέπεται να εμφανίζεται ως κύριο στοιχείο επάνω στην κάρτα. Η κάρτα πρέπει να φέρει επίσης το λογότυπο Mastercard και να συμμορφώνεται με ορισμένα σχεδιαστικά πρότυπα της Mastercard. Μπορεί επίσης -χωρίς όμως να είναι απαραίτητο- να φέρει και το όνομα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τη Mastercard. Τέτοιου είδους σχεδιαστικές λεπτομέρειες καθορίζονται από τον εταίρο και τον εκδότη της κάρτας.

Ε: Πώς μπορώ να αναζητήσω εκδότη για σύμπραξη κοινών καρτών;

A: Μπορείτε να ξεκινήσετε από μια τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την οποία ήδη συνεργάζεται η επιχείρησή σας. Διαφορετικά, η Mastercard μπορεί να σας παράσχει έναν κατάλογο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μεταξύ των χιλιάδων με τα οποία έχουμε κατά καιρούς συνεργαστεί.

Ε: Ποιος είναι ο ρόλος της Mastercard στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κοινών καρτών;

A: Αυτό εξαρτάται από τους στόχους και τον προϋπολογισμό της επιχείρησης-εταίρου. Ωστόσο, η Mastercard διαθέτει ειδικούς στις κοινές κάρτες, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, ασχολούνται αποκλειστικά με αυτόν τον τομέα και μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να αξιολογήσει και να δημιουργήσει μια σύμπραξη για την έκδοση κοινών καρτών η οποία θα πληροί τους στόχους όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

Συχνές ερωτήσεις καταναλωτών

      

Ε: Τι είναι η ανέπαφη Mastercard;

A: Η ανέπαφη Mastercard είναι σαν να έχετε πάντα ψιλά μαζί σας. Αρκεί να περάσετε την κάρτα, τη συσκευή ασφάλειας (key fob) ή το smartphone σας από το αντίστοιχο τερματικό.

Ε: Γιατί να χρησιμοποιήσω την ανέπαφη λειτουργία;

A: Οι ανέπαφες πληρωμές έχουν πολλά πλεονεκτήματα:

 • Είναι σαν να έχετε ψιλά όπου κι αν βρίσκεστε, οπότε δεν χρειάζεται να φροντίζετε να έχετε μαζί σας μετρητά ή να ψάχνετε για ψιλά.
 • Εσείς έχετε τον έλεγχο της κατάστασης, επειδή η ανέπαφη κάρτα ή συσκευή δεν φεύγει ποτέ από τα χέρια σας στο ταμείο.
 • Είναι πιο εύκολο να τηρείτε αρχείο με όλες τις αγορές σας σε σχέση με τη χρήση μετρητών.
 • Είναι γρήγορη και ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου η ταχύτητα παίζει ρόλο, όπως σε γήπεδα, ταχυφαγεία, πρατήρια καυσίμων και πολλά ακόμα.

Ε: Πού μπορώ να πραγματοποιήσω ανέπαφες πληρωμές;

A: Όπου βλέπετε το σύμβολο ανέπαφης λειτουργίας στο ταμείο,  μπορείτε να περάσετε την κάρτα σας από το αντίστοιχο τερματικό για να πληρώσετε. ανέπαφες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ταχυφαγεία, πρατήρια καυσίμων, καταστήματα ψιλικών, φαρμακεία, γήπεδα και πολλά ακόμα.

Αναζήτηση επιχειρήσεων με ανέπαφη λειτουργία.

Αν δεν βλέπετε το σύμβολο ανέπαφης λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανέπαφη κάρτα σας εισάγοντας ή γλιστρώντας την στο αντίστοιχο τερματικό στο ταμείο.

Ε: Πώς πληρώνω με την ανέπαφη Mastercard;

A: Για να πραγματοποιήσετε μια αγορά, αρκεί να περάσετε την κάρτα, τη συσκευή ασφάλειας (key fob) ή το smartphone σας μπροστά από το τερματικό ανάγνωσης πληρωμών στο ταμείο της επιχείρησης που διαθέτει τη δυνατότητα ανέπαφης λειτουργίας.

Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ανέπαφη κάρτα ή συσκευή σε τερματικά ανάγνωσης πληρωμών που δεν φέρουν τον λογότυπο ανέπαφης λειτουργίας;

A: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανέπαφες πληρωμές σε οποιοδήποτε τερματικό ανάγνωσης ανέπαφων πληρωμών που φέρει αυτό το σύμβολο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ανέπαφες κάρτες σε τερματικά ανάγνωσης με μαγνητική λωρίδα, γλιστρώντας την κάρτα στο τερματικό. Δεν μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε ανέπαφη συσκευή ασφάλειας (key fob) ή smartphone σε τερματικό ανάγνωσης με μαγνητική λωρίδα.

Ε: Πόσο κοντά πρέπει να περάσει η ανέπαφη κάρτα ή συσκευή από το τερματικό ανάγνωσης στο ταμείο;

A: Κανονικά, όταν περνάτε την κάρτα/συσκευή από το τερματικό ανάγνωσης στο ταμείο, πρέπει να απέχει 2,5-5 εκατοστά από το σύμβολο ανέπαφης λειτουργίας επάνω στο τερματικό. Επισημαίνεται ότι αν έχετε περισσότερες από μία ανέπαφες κάρτες στο πορτοφόλι σας, θα πρέπει να βγάλετε την κάρτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να την περάσετε από το τερματικό, αντί για ολόκληρο το πορτοφόλι.

Ε: Πώς θα εμφανίζονται οι αγορές στο μηνιαίο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού μου;

A: Οι ανέπαφες αγορές θα εμφανίζονται στο μηνιαίο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας όπως κάθε άλλη αγορά που πραγματοποιείτε με κάρτα.

Ε: Πώς λειτουργεί η ανέπαφη κάρτα;

A: Χρησιμοποιεί ένα κρυφό ενσωματωμένο τσιπ υπολογιστή και μια κεραία ραδιοσυχνοτήτων. Αφού περάσετε την ανέπαφη κάρτα ή συσκευή από το τερματικό στο ταμείο, τα στοιχεία πληρωμής αποστέλλονται ασύρματα στο δίκτυο της Mastercard. Αν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, λίγα δευτερόλεπτα αφού το περάσετε από το τερματικό, θα λάβετε επιβεβαίωση της πληρωμής και μπορείτε να προχωρήσετε.

Ε: Τι είναι η συσκευή ασφάλειας (key fob) ή ετικέτα πληρωμής (payment tag);

A: Η συσκευή ασφάλειας (key fob) ή ετικέτα πληρωμής (payment tag) είναι μια ειδική ανέπαφη συσκευή την οποία μπορείτε να προσθέσετε στο μπρελόκ με τα κλειδιά σας. Ο εκδότης της κάρτας μερικές φορές παρέχει αυτή τη συσκευή μαζί με την κλασική κύρια πλαστική κάρτα Mastercard. 

Ε: Πρέπει να χειρίζομαι την ανέπαφη κάρτα ή συσκευή Mastercard με συγκεκριμένο τρόπο;

A: Χειριστείτε την ανέπαφη κάρτα ή συσκευή σας όπως και κάθε άλλη πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Φροντίστε να γνωρίζετε πάντα πού βρίσκεται η ανέπαφη κάρτα ή συσκευή σας και να τη φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος. Φροντίστε επίσης να τηρείτε αρχείο με όλους τους αριθμούς καρτών, τις ημερομηνίες λήξης τους και τους αριθμούς επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

Ε: Η συσκευή έχει μπαταρία;

A: Όχι, δεν υπάρχει μπαταρία.

Ε: Χρειάζεται να την ανοίγω και να την κλείνω;

A: Αν έχετε κινητό τηλέφωνο ενεργοποιημένο για ανέπαφη λειτουργία, μπορείτε να το ανοίγετε και να το κλείνετε. Αν χρησιμοποιείτε ανέπαφη κάρτα ή συσκευή ασφάλειας (key fob), τότε είναι πάντα ανοικτή και έτοιμη για χρήση.

Ε: Είναι ασφαλής η ανέπαφη λειτουργία;

A: Ναι. Οι ανέπαφες πληρωμές παρέχουν τεχνολογία ασφαλούς κρυπτογράφησης και προστασία Μηδενικής Ευθύνης και είναι τόσο ασφαλείς όσο και η κανονική κάρτα.

 • Εσείς έχετε τον έλεγχο της κατάστασης – η ανέπαφη κάρτα ή συσκευή δεν φεύγει ποτέ από τα χέρια σας κατά την πληρωμή
 • Χωρίς κίνδυνο κατά λάθος πληρωμών – η ανέπαφη κάρτα ή συσκευή πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τερματικό στο ταμείο για να λειτουργήσει
 • Χωρίς κίνδυνο διπλής χρέωσης – ακόμα κι αν περάσετε την κάρτα περισσότερες από μία φορές στο ταμείο, θα χρεωθείτε μόνο μία φορά για την αγορά σας

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια

Ε: Γιατί δεν απαιτείται υπογραφή;

A: Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανέπαφη λειτουργία είναι τόσο απλή και εύχρηστη όσο και η χρήση μετρητών, οι έμποροι που αποδέχονται την ανέπαφη λειτουργία δεν απαιτούν την υπογραφή σας για αγορές μικρού ύψους (€50 ή μικρότερες). Ωστόσο, για δική σας προστασία, οι αγορές ύψους άνω των €50 συνήθως απαιτούν υπογραφή ή τη χρήση PIN.

Ε: Τι να κάνω σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ανέπαφης κάρτας ή συσκευής μου;

A: Αν χάσετε την κάρτα σας ή υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε αμέσως με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό επικοινωνίας με τον εκδότης της κάρτας σας, επικοινωνήστε με τη Mastercard και εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ε: Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν εδώ;;

A: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί μόνο από τη Mastercard, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

 

Συνήθεις ερωτήσεις για τους εμπόρους

      

Ε: Πώς μπορεί η αποδοχή ανέπαφων Mastercard να ωφελήσει την επιχείρησή μου;

A: Έχει αποδειχθεί ότι η αποδοχή ανέπαφων καρτών έχει πολλά οφέλη για τους εμπόρους όπως:

 • Μικρότερη αναμονή στο ταμείο
 • Περισσότερες καταναλωτικές αγορές κατά μέσο όρο
 • Μειωμένο κόστος σε σχέση με τη χρήση μετρητών
 • Δυνατότητα χρήσης τερματικών POS για κινητή επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC) και νέων συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών όπως φορητές συσκευές

Ε: Ποιες κατηγορίες εμπόρων μπορούν να επωφεληθούν από την ανέπαφη αποδοχή;

A: Η ανέπαφη αποδοχή αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε έμπορο, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου η ταχύτητα και η άνεση έχουν σημασία ή όπου η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής είναι τα μετρητά. Τέτοια παραδείγματα είναι ταχυφαγεία, σουπερμάρκετ, εγκαταστάσεις για χρήση από το αυτοκίνητο, καταστήματα ψιλικών, αυτόματοι πωλητές, σταθμοί διοδίων, ταξί, χώροι στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ε: Η ανέπαφη Mastercard είναι ασφαλής;

A: Ναι, οι συναλλαγές της ανέπαφης Mastercard πραγματοποιούνται μέσω του ίδιου δικτύου πληρωμών που διεκπεραιώνει δισεκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες με μαγνητική λωρίδα και με έξυπνες κάρτες Mastercard κάθε χρόνο.

Οι μηχανισμοί ασφάλειας για τις ανέπαφες Mastercard έχουν σχεδιαστεί με σκοπό:

 • Να προστατεύουν από τις πλαστές κάρτες.
 • Να εφαρμόζουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας από πολλαπλά περάσματα στις ανέπαφες συναλλαγές.
 • Να περιορίζουν τον αντίκτυπο της συλλογής ανέπαφων δεδομένων από παραχαράκτες σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Ακόμα κι αν ο πελάτης περάσει κατά λάθος την κάρτα δύο φορές, η τεχνολογία εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο μία φορά.

Ε: Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε μια ανέπαφη κάρτα, συσκευή ασφάλειας (key fob) ή κινητό τηλέφωνο;

A: Ναι, υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης των πελατών περνώντας τη συσκευή ανέπαφων πληρωμών με τον ίδιο τρόπο όπως όταν εκτελείται αγορά. Ακολουθήστε την πολιτική αποζημίωσης του καταστήματός σας.

Ε: Η αποδοχή ανέπαφων καρτών αλλάζει την εγγύηση πληρωμής που παρέχεται στον έμπορο;

A: Όχι, αν εξουσιοδοτηθεί μια ανέπαφη πληρωμή, ηλεκτρονική ή όχι, εξακολουθεί να παρέχεται εγγύηση πληρωμής στον έμπορο, ακόμα και για συναλλαγές ύψους κάτω του ορίου CVM (όριο ανέπαφων πληρωμών) χωρίς επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας.

Ε: Ποιο είναι το σχετικό κόστος;

A: Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με την επιλεγμένη λύση. Για να αποδέχονται τις ανέπαφες πληρωμές, οι έμποροι μπορούν να επιλέξουν ένα πρόσθετο πρόγραμμα (plug-in) περιφερειακής συσκευής ανάγνωσης ή ένα πλήρως ενσωματωμένο σύστημα POS ή ένα μεμονωμένο σύστημα POS.

Ε: Πώς η αποδοχή πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου διαφέρει από την αποδοχή καρτών;

A: Στο ταμείο, οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου εμφανίζονται όπως οι πληρωμές με ανέπαφη κάρτα, με τη διαφορά ότι υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη στην κινητή συσκευή μέσω του PIN κινητού τηλεφώνου, συστήματος βιομετρικής αναγνώρισης ή αναγνώρισης προτύπων.

Ε: Πώς λειτουργεί η διαδικασία επαλήθευσης πληρωμών στις ανέπαφες συναλλαγές;

A: Για συναλλαγές ύψους έως το όριο επαλήθευσης της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας που ισχύει στην εκάστοτε χώρα, δεν απαιτείται PIN ή υπογραφή για κάρτες και συσκευές ασφάλειας (key fob). Για αγορές άνω αυτού του ορίου, απαιτείται κωδικός PIN ή υπογραφή. Για αγορά που πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου, η ταυτότητα του καταναλωτή συνήθως επαληθεύεται στην κινητή συσκευή μέσω του PIN κινητού τηλεφώνου, συστήματος βιομετρικής αναγνώρισης ή αναγνώρισης προτύπων.

Ε: Πώς γνωρίζει ο πελάτης ότι γίνονται αποδεκτές ανέπαφες πληρωμές σε ένα σημείο πώλησης;

A: Η συσκευή ανάγνωσης του σημείου πώλησης (POS) πρέπει να εμφανίζει το σύμβολο ανέπαφης αποδοχής. Πολλοί έμποροι εμφανίζουν το σήμα POS, το οποίο υπογραμμίζει την ανέπαφη αποδοχή. 

Επιπλέον, εντός δύο μηνών από την πρώτη ανέπαφη συναλλαγή του εμπόρου με Mastercard, το όνομα και η διεύθυνση του εμπόρου θα πρέπει να εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο Εντοπισμού Σημείων ανέπαφων Συναλλαγών Mastercard (Mastercard Contactless Locator) και στο App Mastercard Nearby™.

Ε: Ποια άλλα διαθέσιμα έγγραφα βοηθούν τους εμπόρους να αναπτύξουν τις ανέπαφες πληρωμές;

A: Ο οδηγός σας για την επιτυχημένη ανάπτυξη ενός προγράμματος ανέπαφων συναλλαγών με Mastercard είναι τα έγγραφα «Contactless Toolkit for Merchants» (Εργαλειοθήκη ανέπαφης λειτουργίας για εμπόρους) και «Optimize the Consumer Contactless Experience – The Perfect Tap» (Βελτιστοποίηση της χρήσης ανέπαφης λειτουργίας του καταναλωτή – Το τέλειο πέρασμα της κάρτας). Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο mastercard.com/contactless. Για πρόσθετους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού διαδικασίας Ενσωμάτωσης Τερματικών Mastercard (M-TIP Process Guide), επικοινωνήστε με την τράπεζα αποδοχής καρτών.

Ε: Υπάρχει κίνδυνος πραγματοποίησης αγοράς όταν ο πελάτης περνάει δίπλα από το τερματικό ανάγνωσης;

A: Όχι, χρειάζεται πρώτα να ενεργοποιήσετε το τερματικό και ο ταμίας πρέπει να εισαγάγει το ποσό της πληρωμής για να ενεργοποιηθεί το τερματικό ανέπαφων συναλλαγών. Επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να κρατήσει την κάρτα ή συσκευή σε απόσταση 2 εκατοστών (1 ίντσας) από το τερματικό.

Ε: Ο έμπορος χρειάζεται να εκτυπώσει απόδειξη για όλες τις ανέπαφες συναλλαγές;

A: Όχι, δεν χρειάζεται να εκτυπώσει απόδειξη για τις συναλλαγές χαμηλού ύψους, εκτός αν τη ζητήσει ο πελάτης.

Ε: Ποιο είναι το όριο συναλλαγών με τις ανέπαφες κάρτες Mastercard;

A: Οι ανέπαφες πληρωμές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ανεξαρτήτως ποσού, όπως και οι κλασικές πληρωμές με κάρτα.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν η ταμειακή μηχανή δεν λειτουργήσει;

A: Δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

 • Βεβαιωθείτε ότι το τερματικό και οι προσαρμογείς είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι με την παροχή ρεύματος. Στην οθόνη θα πρέπει να εμφανίζεται φωτεινή ένδειξη, λεκτικό μήνυμα ή γραφικό που υποδηλώνει ότι το τερματικό είναι ενεργοποιημένο.
 • Αν το τερματικό σας είναι μη ενσωματωμένο τερματικό, με ξεχωριστή συσκευή ανάγνωσης ανέπαφων συναλλαγών, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανάγνωσης εμφανίζει φωτεινή ένδειξη μετά την καταχώρηση της συναλλαγής. Η φωτεινή ένδειξη μπορεί να μην εμφανιστεί νωρίτερα.
 • Καταχωρήστε ξανά τη συναλλαγή όπως θα κάνατε για μια κλασική συναλλαγή με κάρτα και ζητήστε από τον πελάτη να περάσει ξανά την κάρτα/τη συσκευή του. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα/συσκευή απέχει περίπου 2 εκ. (1 ίντσα) από το τερματικό και ότι ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ή η φωτεινή ένδειξη αλλάζει.
 • Αν το τερματικό εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή διανομέα του τερματικού. 

Ε: Πώς λειτουργεί η ανέπαφη τεχνολογία Mastercard για κινητές συσκευές;

A: Στο ταμείο, ο πελάτης θα χρειαστεί να ακολουθήσει τις οδηγίες που εμφανίζονται στη συσκευή του (οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής) και στη συνέχεια απλώς να περάσει σωστά τη συσκευή του μπροστά από το τερματικό. Για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, η ταυτότητα του πελάτη συνήθως επαληθεύεται στην κινητή συσκευή μέσω PIN, συστήματος βιομετρικής αναγνώρισης ή αναγνώρισης προτύπων.

Ε: Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες;

A: Για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε στοιχεία συναλλαγματικών ισοτιμιών, η Mastercard δημιούργησε ένα εργαλείο που αντλεί στοιχεία από πολλαπλές πηγές αγορών (όπως Bloomberg, Reuters, Κεντρικές Τράπεζες κ.α.). 

Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφθείτε το εργαλείο μετατροπής συναλλάγματος

Ε. Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία για μια χώρα που επισκέπτομαι;

Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο πρόσφατες συναλλαγματικές ισοτιμίες για τη χώρα που επισκέπτεστε, μεταβείτε στον δικτυακό μας τόπο για τις πιο πρόσφατες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ε: Πώς χρεώνεται η μετατροπή συναλλάγματος στον λογαριασμό μου;

A: Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος που ισχύουν για συναλλαγές στο εξωτερικό. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard, καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111.

Ε: Πραγματοποίησα μια αγορά στο νόμισμα της χώρας μου, οπότε γιατί επιβλήθηκε χρέωση μετατροπής συναλλάγματος;

A: Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος που ισχύουν για συναλλαγές στο εξωτερικό. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard, καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111.

Ε. Ο έμπορας δεν μου παρείχε τη δυνατότητα επιλογής νομίσματος για την πληρωμή μου. Τι πρέπει να κάνω;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας και λυπούμαστε για την αρνητική εμπειρία σας κατά τη συναλλαγή με έναν έμπορα που δέχεται Mastercard. Η Mastercard εξετάζει όλες τις καταγγελίες για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μιλήσετε απευθείας με έναν συνεργάτη μας σχετικά με αυτήν την επικοινωνία, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση POI_Currency_Conversion@mastercard.com

Ε. Ερωτήσεις που δεν υπάρχουν;

A: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί μόνο από τη Mastercard, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Υποστήριξη Δραστηριοτήτων Πελατών της Mastercard;

A: Επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση Customer_Support@mastercard.com

Ε: Ποια είναι τα πρώτα βήματα για τη διαδικασία αποδοχής καρτών Mastercard;

A: Είναι εύκολο να ξεκινήσετε. Το πρώτο βήμα είναι να έρθετε σε επαφή με έναν αποδέκτη καρτών ή πάροχο υπηρεσιών πληρωμής για να υποβάλετε αίτηση δημιουργίας λογαριασμού εμπόρου σε μια τράπεζα ή κάποιον από τους αντιπροσώπους της. 

Πρώτα βήματα για την αποδοχή πληρωμών

Ε: Ποια είναι η διαδικασία για να αποδέχομαι πληρωμές ηλεκτρονικού εμπορίου;

A: Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να σας βοηθήσουν με τη διαδικασία αποδοχής πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε έναν διαδικτυακό τόπο, να προσθέσετε εκεί τη λειτουργία ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών και να βελτιώσετε την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των συναλλαγών σας.

Ε: Πώς μπορώ να μεταφορτώσω το σήμα της Mastercard για να το χρησιμοποιήσω στον διαδικτυακό μου τόπο;

A: Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του σήματος της Mastercard είναι διαθέσιμες για μεταφόρτωση από το Κέντρο Σήματος Mastercard.

Ε: Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν εδώ;


A: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, η καλύτερη λύση είναι να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111 και εμείς θα σας δώσουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας με τον εκδότη της κάρτας.

Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί μόνο από τη Mastercard:


Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας
Ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση AskMastercard@mastercard.com
Ή στείλτε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Consumer Inquiries
Mastercard International Incoporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577

Ε: Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για την έκδοση Mastercard;

Α: Αν έχετε ήδη λογαριασμό καταθέσεων σε τράπεζα ή σε πιστωτικό οργανισμό, ίσως είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί τους για να μάθετε αν μπορούν να σας εκδώσουν Mastercard. Αν δεν συνεργάζεστε επί του παρόντος με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή θέλετε να ενημερωθείτε για τις προσφορές διάφορων εκδοτών, η Mastercard δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για να βοηθήσει στις συζητήσεις σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα καρτών. 

Ε: Υπάρχουν προγράμματα που θα με βοηθήσουν να αυξήσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα;

Α: Ναι, η Mastercard έχει προγράμματα σχεδιασμένα για την αύξηση διάφορων κατηγοριών επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ε: Πώς λειτουργεί η διαδικασία πληρωμών;

Α: Ας περιγράψουμε τη διαδικασία πληρωμών.

Ε: Ποια είναι τα οφέλη της αποδοχής καρτών Mastercard;

Α: Ανεξάρτητα αν είστε νέα ή καθιερωμένη επιχείρηση, η αποδοχή καρτών μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα καθαρά έσοδά σας. Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πολλαπλά οφέλη:

 • Αύξηση πωλήσεων
  Οι καταναλωτές πραγματοποιούν περισσότερες αγορές καθώς δεν περιορίζονται από τα διαθέσιμα μετρητά τους. Ενδέχεται να αυξηθούν οι αγορές προϊόντων με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και εξειδικευμένων προϊόντων. Και οι πελάτες μπορεί να αρχίσουν να επισκέπτονται συχνότερα το κατάστημά σας.
 • Αύξηση ικανοποίησης πελατών
  Οι πελάτες σας θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι τους παρέχετε την ευελιξία να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής - συμπεριλαμβανομένου μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Οι ευχαριστημένοι πελάτες είναι και πιο πιστοί.
 • Μικρότερη αναμονή στο ταμείο
  Η διαδικασία στο ταμείο για τους πελάτες σας διευκολύνεται με τις ταχείες ηλεκτρονικές πληρωμές. Δεν θα χρειάζεται πια να μετράτε ρέστα ή να περιμένετε τους πελάτες να εκδώσουν επιταγές.
 • Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
  Οι συναλλαγές με κάρτα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Αυτές οι άυλες πληρωμές μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα ελαχιστοποιώντας τη χρήση μετρητών και ψιλών και παρέχοντάς σας περισσότερο χρόνο για σημαντικότερες ασχολίες - όπως η διαχείριση και ενίσχυση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.
 • Ασφάλεια
  Χάρη στη μικρότερη ανάγκη χρήσης μετρητών, είστε λιγότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο κλοπής.
 • Currency Conversion
  Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω καρτών που φέρουν το σήμα Mastercard και Maestro εκτελούνται στο νόμισμα στο οποίο πωλούνται τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες σας, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης του κατόχου της κάρτας. Έτσι, αν χρησιμοποιείτε δολάρια ΗΠΑ ή δολάρια Καναδά, οι πληρωμές με κάρτα θα πραγματοποιηθούν στο νόμισμά σας.

Ε: Πώς θα ξεκινήσω τη διαδικασία αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών/πληρωμών με κάρτα;

Α: Αναζητήστε τα στοιχεία που χρειάζεστε για να αρχίσετε να δέχεστε ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αποδέκτη καρτών και του διαμεσολαβητή πληρωμών;

Α: Ο διαμεσολαβητής πληρωμών είναι ένας επίσημος έμπορας (merchant of record) που διευκολύνει τις συναλλαγές για λογαριασμό ενός «υπο-εμπόρου». Ο αποδέκτης καρτών είναι η τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διεκπεραιώνει πιστωτικές ή/και χρεωστικές πληρωμές για λογαριασμό ενός εμπόρου.

Ε: Τι είναι ο αποδέκτης καρτών και γιατί τον χρειάζομαι;

Α: Ο αποδέκτης καρτών, ή αλλιώς εμπορική τράπεζα, είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένο από τη Mastercard, για να βοηθά έναν έμπορα στην αποδοχή πληρωμών μέσω Mastercard. Οι αποδέκτες καρτών πουλούν υπηρεσίες διεκπεραίωσης απευθείας σε εμπόρους ή μισθώνουν αντιπροσώπους που τις πωλούν για λογαριασμό τους. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ως συνεργάτες της Mastercard και να αναφέρουν ρητά στις επαγγελματικές κάρτες και τα επιστολόχαρτά τους την τράπεζα έκδοσης Mastercard που αντιπροσωπεύουν. Η επωνυμία της τράπεζας πρέπει επίσης να αναγράφεται ρητά στη συμφωνία που συνάπτεται με τον έμπορο.

Ε: Τι είναι η διατραπεζική προμήθεια;

Α: Η διατραπεζική προμήθεια είναι η χρέωση που επιβάλλεται από τους αποδέκτες καρτών στους εκδότες καρτών, για τις συναλλαγές αγοράς που εκτελούνται με κάρτες πληρωμής. Είναι μόνο ένα από τα πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προεξοφλητικό επιτόκιο εμπόρων. Η Mastercard καθορίζει τις διατραπεζικές της προμήθειες, οι οποίες αποτελούν μια αναγκαία και αποτελεσματική μέθοδο για τη διατήρηση ενός δραστήριου δικτύου πληρωμών από τη Mastercard.

Μάθετε περισσότερα για τις διατραπεζικές προμήθειες

Ε: Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ αν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα με τα τερματικά μου στο σημείο πώλησης;

Α: Αν έχετε απορίες σχετικά με τα τερματικά σας, επικοινωνήστε με τον αποδέκτη καρτών ή τον διαμεσολαβητή πληρωμών.

Ε: Η αποδοχή πληρωμών επιφέρει κάποιο κόστος;

Α: Ο αποδέκτης καρτών/διαμεσολαβητής πληρωμών θα σας παράσχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος.

Ε: Εργάζομαι στον τομέα επιβολής του νόμου και διερευνώ μια υπόθεση απάτης. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Α: Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης της Επιβολής του Νόμου, στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Law_Enforcement_Support@mastercard.com.Μην αναγράφετε ολόκληρους αριθμούς καρτών στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, παρά μόνο τα πρώτα 6 ψηφία του αριθμού της κάρτας. Θα απαντήσουμε στην ερώτησή σας εντός 48 εργάσιμων ωρών.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Mastercard δεν τηρεί λογαριασμούς ούτε αναπτύσσει μεμονωμένες πελατειακές σχέσεις με τους κατόχους καρτών. Παρότι οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι εξουσιοδοτημένα από τη Mastercard για να εκδίδουν κάρτες με την επωνυμία και το σήμα Mastercard, ο κάτοχος της κάρτας έχει ουσιαστικά σχέση μόνο με τον οργανισμό έκδοσης. Κατά συνέπεια, τυχόν πληροφορίες λογαριασμών τηρούνται από την τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εκδίδει την κάρτα Mastercard, όπως και περιοδικές καταστάσεις, στοιχεία δημοσιοποίησης και κοινοποιήσεις που παρέχονται στον κάτοχο της κάρτας.

Ε: Πού μπορώ να βρω λογότυπα Mastercard;

Στοιχεία λογοτύπων με δυνατότητα μεταφόρτωσης είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Σημάτων Mastercard. Από το Κέντρο Σημάτων Mastercard μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε αυτοκόλλητα με το λογότυπο

Ε: Δεν έχω πια τη Mastercard μου, πώς μπορώ να υποβάλω αναφορά απώλειας ή κλοπής;

Α: Ένας εκπρόσωπος της Mastercard θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αναφορά απώλειας ή κλοπής της κάρτας. Απευθυνθείτε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε τη Mastercard σας.

Ε: Φέρω ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένες αγορές που εκτελέστηκαν μετά από κλοπή ή απώλεια της Mastercard μου;

Α: Αν η Mastercard την οποία χάσατε ή σας έκλεψαν διαθέτει προστασία Μηδενικής Ευθύνης, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να εμφανιστούν μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις στον λογαριασμό σας, μετά την υποβολή αναφοράς απώλειας ή κλοπής στη Mastercard. Συνιστούμε να εξετάσετε προσεκτικά τα δύο επόμενα αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού σας μετά την αναφορά απώλειας ή κλοπής για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιλαμβάνουν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές. Αν εντοπίσετε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, επικοινωνήστε άμεσα με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας ή στο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Ε: Πώς μπορώ να λάβω κάρτα αντικατάστασης;

Α: Η Mastercard μπορείτε να σας βοηθήσει να λάβετε κάρτα αντικατάστασης σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Για να λάβετε κάρτα αντικατάστασης, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να σας χορηγήσει νέο αριθμό λογαριασμού. Για να ζητήσετε κάρτα αντικατάστασης έκτακτης ανάγκης, απευθυνθείτε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Ε: Κλοπή ή απώλεια κάρτας;

Α: Αν είστε θύμα κλοπής πιστωτικής κάρτας, χάσατε την κάρτα σας ή απλώς χρειάζεστε βοήθεια για να εντοπίσετε ένα ATM, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο. Καλέστε μας αν θέλετε να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπό μας σχετικά με τα εξής:

 • Κλοπή ή απώλεια κάρτας
 • Κάρτες αντικατάστασης έκτακτης ανάγκης
 • Ανάληψη μετρητών έκτακτης ανάγκης
 • Εντοπισμός ATM που αποδέχεται κάρτες με τα σήματα Mastercard, Maestro και Cirrus
 • Ερωτήσεις σχετικά με τα ισχύοντα προνόμια καρτών

Επικοινωνία έκτακτης ανάγκης

Στις ΗΠΑ: 1-800-Mastercard (1-800-627-8372)

Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε έναν κατάλογο με όλους τους αριθμούς επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

Για τις χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογό μας, μπορείτε να καλέσετε στον ακόλουθο αριθμό στις ΗΠΑ με χρέωση του καλούμενου: 1-636-722-7111.

Ε:  Τι είναι το Mastercard Nearby;

Α:  Το Mastercard Nearby είναι μια εφαρμογή για κινητές συσκευές που σας βοηθά να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα σημεία πρόσβασης για ανάληψη μετρητών ή αγορές.

Ε:  Σε ποιες κινητές συσκευές είναι διαθέσιμο το Mastercard Nearby;

Α:  Το Mastercard Nearby είναι διαθέσιμο στο App Store για iPhone και στο Google Play Store για τηλέφωνα Android, καθώς και στο Windows Phone Store και στο Windows Store για προσωπικό υπολογιστή ή tablet με Windows.

Ε:  Τι είδους τοποθεσίες περιλαμβάνονται στο Mastercard Nearby;

A:

 • Δύο εκατομμύρια ΑΤΜ σε όλο τον κόσμο, σε επίπεδο οδού για 30 χώρες και επικράτειες και σε επίπεδο πόλης για 210 χώρες και επικράτειες
 • Εντοπίστε τα ATM της τράπεζάς σας για να κάνετε καταθέσεις ή να αποφύγετε τις χρεώσεις συναλλαγής
 • Εντοπίστε εμπόρους στις ΗΠΑ που προσφέρουν επιστροφή χρημάτων στο ταμείο, για αγορές με χρεωστική κάρτα
 • Εντοπίστε τοποθεσίες στις ΗΠΑ που παρέχουν έκδοση ή επαναφόρτωση προπληρωμένης κάρτας
 • Εντοπίστε τοποθεσίες όπου μπορείτε να κάνετε αγορές με κάρτα ή συσκευή ενεργοποιημένη για ανέπαφη λειτουργία.Οι συσκευές με ενεργοποιημένο το Apple PayTM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους εμπόρους στις ΗΠΑ που αποδέχονται ανέπαφες συναλλαγές

Ε:  Τι είναι τα σημεία επιστροφής χρημάτων;

Α:  Έμποροι που προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα είσπραξης μετρητών για αγορές με τη χρεωστική τους κάρτα.

Ε:  Πώς χρησιμοποιώ την εφαρμογή (App);

Α:  Είναι απλό: επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε και το App θα εμφανίσει τα πλησιέστερα σημεία -επιλέξτε από την προβολή καταλόγου ή χάρτη. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση στο πεδίο αναζήτησης. Επιλέξτε μια τοποθεσία για να προβάλετε πληροφορίες, να μοιραστείτε την τοποθεσία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή SMS και να αναζητήσετε οδηγίες διαδρομής προς το σημείο όπου βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με μια τοποθεσία που παρέχεται από το App.

Ε:  Ποια φίλτρα αναζήτησης είναι διαθέσιμα;

Α: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ATM χρησιμοποιώντας την επωνυμία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή αναζήτηση ATM που διαθέτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ΑΤΜ για χρήση από το αυτοκίνητο  
 • 24ωρη λειτουργία  
 • Πρόσβαση από αναπηρικό αμαξίδιο  
 • Μηδενική πρόσθετη χρέωση - ATM που συμμετέχουν στο δίκτυο της Ένωσης μηδενικών πρόσθετων χρεώσεων και δεν επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση για συναλλαγές ανάληψης μετρητών
 • Μηδενική χρέωση πρόσβασης – ATM που δεν επιβάλλουν χρέωση για κάρτες που έχουν εκδοθεί εντός της χώρας
 • Κοινή κατάθεση – ΑΤΜ που παρέχουν τη δυνατότητα κατάθεσης στους κατόχους καρτών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις συνεργαζόμενες τράπεζες
 • ATM εντός τράπεζας– ATM που βρίσκεται στο εσωτερικό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
 • Ενεργοποιημένη συσκευή ανάγνωσης τσιπ – ΑΤΜ όπου επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών με τσιπ ή/και μαγνητική λωρίδα

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε εμπόρους που συμμετέχουν στο δίκτυο ανέπαφων συναλλαγών και επιστροφής χρημάτων της Mastercard χρησιμοποιώντας την επωνυμία του εμπόρου ή τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ένδυση
 • Οχήματα
 • Ψιλικά
 • Εστιατόρια
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Μέσα μεταφοράς  
 • Και πολλά άλλα  

Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε τοποθεσίες Επαναφόρτωσης Mastercard χρησιμοποιώντας τη μέθοδο επαναφόρτωσης της κάρτας:

 • Ολίσθηση κάρτας, όπου φορτώνετε την κάρτα σας σε καταστήματα, ζητώντας από τον ταμία να τη γλιστρήσει στο τερματικό.
 • Πακέτα επαναφόρτωσης MoneyPak ή Vanilla, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε για να φορτώσετε την κάρτα σας, εισάγοντας τον κωδικό του πακέτου ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου.
 • Στα σημεία πρόσβασης της Western Union θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο εξουσιοδότησης της φόρτωσης και ένας αντιπρόσωπος θα φορτώσει την κάρτα σας.

Ε:  Χρειάζεται να ενεργοποιήσω τις Υπηρεσίες Εντοπισμού για να μπορώ να χρησιμοποιήσω το App;

Α: Οι Υπηρεσίες Εντοπισμού πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου σας αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το App για να αναζητήσετε τοποθεσίες κοντά σας. Αν οι Υπηρεσίες Εντοπισμού δεν είναι ενεργοποιημένες, μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή της στο πεδίο αναζήτησης.

Ε:  Προσπαθώ να εντοπίσω τοποθεσίες σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, αλλά δεν εμφανίζεται καμία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Α:  Η Mastercard λαμβάνει τις πληροφορίες εντοπισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και απευθείας από τα στοιχεία συναλλαγών. Αν δεν εμφανίζονται αποτελέσματα σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη στιγμή. Συνεργαζόμαστε σταθερά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπόρους σε όλο τον κόσμο, για να επεκτείνουμε τη βάση δεδομένων εντοπισμού που διαθέτουμε και να σας παρέχουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα και ακριβείς πληροφορίες εντοπισμού.

Ε:  Γιατί όλες οι τοποθεσίες εμφανίζονται στο κέντρο της πόλης;

Α:  Προσθέτουμε σταθερά τη δυνατότητα απεικόνισης σε επίπεδο οδού σε νέες περιοχές και επικράτειες. Η απεικόνιση σε επίπεδο οδού αφορά γεωγραφικές περιοχές όπου οι συντεταγμένες θέσης είναι διαθέσιμες με ακρίβεια επιπέδου οδού. Σε χώρες όπου η απεικόνιση σε επίπεδο οδού δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, οι συντεταγμένες της θέσης παρέχονται στο κέντρο της πόλης ή της περιοχής με τον ίδιο ταχυδρομικό κώδικα.

Ε:  Γιατί δεν υπάρχουν οδηγίες διαδρομής στην περιοχή μου;

Α: Δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε οδηγίες διαδρομής σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα απεικόνισης σε επίπεδο οδού.

Ε:  Πού μπορώ να βρω οδηγίες περιήγησης στο App;

Α:  Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης αφού εγκαταστήσετε το App για πρώτη φορά ή όποτε τις χρειάζεστε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης από το App, μεταβείτε στην ενότητα About - View Tutorial (Πληροφορίες - Προβολή οδηγιών χρήσης).

Ε:  Τι είναι η καρτέλα All (Όλα) στην κυλιόμενη μπάρα στο επάνω μέρος;

Α:  Όταν επιλέγετε πολλαπλές υπηρεσίες, μεταβαίνετε εξ ορισμού στην προβολή All (Όλα), η οποία εμφανίζει όλες τις επιλεγμένες υπηρεσίες. Αν θέλετε να προβάλετε μόνο μία υπηρεσία κάθε φορά, χρησιμοποιήστε την κυλιόμενη μπάρα στο επάνω μέρος για να μεταβείτε στην προβολή μίας υπηρεσίας.

Ε:  Τι σημαίνει η αριθμημένη πινέζα επάνω στον χάρτη;

Α: Η αριθμημένη πινέζα υποδηλώνει ότι πολλαπλές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην ίδια τοποθεσία.

Ε:  Γιατί δεν εμφανίζονται αποτελέσματα όταν πληκτρολογώ μια διεύθυνση στο πεδίο αναζήτησης;

Α: Ίσως χρειάζεται να εισαγάγετε περισσότερα στοιχεία διεύθυνσης, όπως οδός, πόλη, πολιτεία/νομός. Επίσης, ίσως χρειάζεται να τροποποιήσετε την ακτίνα αναζήτησης στις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε να μην είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη.

Ε:  Υπάρχει δυνατότητα αποστολής των πληροφοριών θέσης;

Α:  Ναι, υπάρχει η δυνατότητα κοινής χρήσης από τη σελίδα λεπτομερειών θέσης, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κοινής χρήσης. Μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες θέσης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή SMS.

Ε:  Πώς θα βρω τα ATM της τράπεζάς μου;

Α: Επιλέξτε το στοιχείο «ATM» της κυλιόμενης μπάρας στο επάνω μέρος και κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρων της μπάρας στο κάτω μέρος. Στον αναδυόμενο κατάλογο, επιλέξτε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

Ε:  Πώς μπορώ να επιλέξω συγκεκριμένους εμπόρους ή κατηγορίες;

Α:  Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα για τοποθεσίες με ανέπαφη λειτουργία και επιστροφή χρημάτων. Επιλέξτε το στοιχείο «contactless» (ανέπαφη λειτουργία) ή «cash back» (επιστροφή χρημάτων) της κυλιόμενης μπάρας στο επάνω μέρος και κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρων της μπάρας στο κάτω μέρος. Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα για την επωνυμία ή κατηγορία του εμπόρου.

Ε:  Πώς μπορώ να αναφέρω προβλήματα σε κάποια τοποθεσία;

Α:  Μεταβείτε στις λεπτομέρειες θέσης κάνοντας κλικ στην τοποθεσία από την προβολή χάρτη ή καταλόγου. Επιλέξτε το εικονίδιο αναφοράς προβλήματος. Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα προβλήματα που εμφανίζονται στον αναδυόμενο κατάλογο ή επιλέξτε «other» (άλλο) και πληκτρολογήστε την περιγραφή του προβλήματος.

Ε:   Μπορώ να αλλάξω την ακτίνα αναζήτησης;

Α: Ναι, μπορείτε να επιλέξετε μια ακτίνα 1-25 μιλίων ή χλμ. στις ρυθμίσεις του App.

Ε: Πού μπορώ να αποκτήσω την προπληρωμένη κάρτα Everyday Mastercard;

Α: Είναι εύκολο να βρείτε την κατάλληλη προπληρωμένη κάρτα Everyday Mastercard για εσάς. Είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά και σε συνεργαζόμενα καταστήματα.

Ε: Χρειάζεται να ενεργοποιήσω και να καταχωρήσω την προπληρωμένη κάρτα μου για να τη χρησιμοποιήσω;

Α: Επειδή οι απαιτήσεις ενεργοποίησης και καταχώρησης ποικίλλουν, για αναλυτικές οδηγίες συνιστάται να ανατρέξετε στα έντυπα που παραλάβατε μαζί με την κάρτα σας. Για να αξιοποιήσετε τη λειτουργία επαναφόρτωσης και προνόμια όπως μηδενική ευθύνη ή αντικατάσταση κάρτας, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε την κάρτα σας.

Ε: Πώς χρησιμοποιώ μια προπληρωμένη κάρτα Everyday Mastercard;

Α: Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε μια αγορά, δώστε την κάρτα σας στον ταμία ή, αν σας ζητηθεί, γλιστρήστε την κάρτα σας στο αντίστοιχο τερματικό. Το ποσό αγοράς θα αφαιρεθεί αυτόματα από το υπόλοιπο της κάρτας.

Ε: Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω την προπληρωμένη κάρτα Everyday Mastercard;

Α: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προπληρωμένη κάρτα Everyday Mastercard οπουδήποτε γίνεται αποδεκτή η χρεωστική κάρτα Mastercard - δηλαδή σε εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, από καταστήματα λιανικής πώλησης, μέχρι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών.

Ε: Το διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα μου δεν καλύπτει το ποσό αγοράς. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την προπληρωμένη κάρτα μου;

Α: Ναι, απλώς ενημερώστε τον ταμία για το ποσό που θα αφαιρέσει από την προπληρωμένη κάρτα σας και για το ποσό που θα καταβάλετε με διαφορετική μέθοδο πληρωμής. Επισημαίνεται ότι αυτή η διαδικασία, γνωστή ως «μερική συναλλαγή» (split tender), ενδέχεται να μην είναι αποδεκτή από όλους τους εμπόρους.

Ε: Πώς επιστρέφω ένα προϊόν που αγοράστηκε με προπληρωμένη κάρτα Everyday Mastercard;

Α: Για την επιστροφή, ο ταμίας μπορεί να ζητήσει να δει την κάρτα σας. Το ποσό των προϊόντων που επιστρέφετε θα πιστωθεί στην κάρτα σας.

Ε: Δεν μπορώ να βρω την προπληρωμένη κάρτα Everyday Mastercard μου. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Αν καταχωρήσατε την προπληρωμένη σας κάρτα Everyday Mastercard, ο εκδότης σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που υποβάλατε, κατά την καταχώρηση, για να εκδώσει κάρτα αντικατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε αρχείο με τον αριθμό της κάρτας.

Επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας σας αμέσως μετά την υποβολή αναφοράς απώλειας ή κλοπής κάρτας. Για πρόσθετη υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

Οι προπληρωμένες κάρτες Everyday Mastercard που έχουν καταχωρηθεί περιλαμβάνουν προστασία Μηδενικής Ευθύνης. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Κάντε κλικ εδώ για τους όρους και προϋποθέσεις της Μηδενικής Ευθύνης.

Ε: Πώς φορτώνω χρήματα στην κάρτα μου;

Α: Αφού καταχωρήσετε την προπληρωμένη σας κάρτα Everyday Mastercard, ο καλύτερος τρόπος για να φορτώσετε χρήματα στην κάρτα σας είναι να ενεργοποιήσετε πάγια εντολή κατάθεσης του μισθού σας σε αυτήν. Προσκομίστε τα στοιχεία της πάγιας εντολής στον εργοδότη σας, για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη κατάθεση του μισθού σας στην πιστωτική κάρτα σας, κατά την ημερομηνία πληρωμής. Καθώς τα απαραίτητα στοιχεία της πάγιας εντολής ποικίλλουν, ανατρέξτε στα έντυπα που παραλάβατε μαζί με την κάρτα σας ή επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας.

YΜπορείτε επίσης να φορτώσετε χρήματα στην κάρτα σας μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Για να μάθετε ποιες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στα έντυπα που παραλάβατε μαζί με την κάρτα σας ή επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας.

Ε: Πού μπορώ να αποκτήσω την προπληρωμένη δωροκάρτα Mastercard;

Α: Οι προπληρωμένες δωροκάρτες Mastercard είναι διαθέσιμες σε υποκαταστήματα τραπεζών και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, ηλεκτρονικά και μέσω τηλεφώνου. Υπάρχουν πολλά είδη καρτών που μπορείτε να επιλέξετε, ορισμένα από τα οποία μπορούν να εξατομικευθούν με μοναδικά σχέδια, προσωπικά μηνύματα και το όνομα του κατόχου. Είναι εύκολο να βρείτε την κατάλληλη προπληρωμένη δωροκάρτα για εσάς.

Ε: Έλαβα την προπληρωμένη δωροκάρτα Mastercard. Χρειάζεται να ενεργοποιήσω ή να καταχωρήσω την κάρτα μου για να τη χρησιμοποιήσω;

Α: Ελέγξτε τη δωροκάρτα, την απόδειξη παραλαβής της ή τα έντυπα που παραλάβατε μαζί με αυτήν, για συγκεκριμένες οδηγίες ενεργοποίησης. Πολλές προπληρωμένες δωροκάρτες Mastercard που διατίθενται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την αγορά της κάρτας. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της κάρτας, καλέστε στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές αγορές, ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε την κάρτα σας στον εκδότη της κάρτας. 

Ε: Πώς χρησιμοποιώ μια προπληρωμένη δωροκάρτα Mastercard;

Α: Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε μια αγορά, δώστε την κάρτα σας στον ταμία ή, αν σας ζητηθεί, γλιστρήστε την κάρτα σας στο αντίστοιχο τερματικό. Το ποσό αγοράς θα αφαιρεθεί αυτόματα από το υπόλοιπο της κάρτας.

Ε: Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω την προπληρωμένη δωροκάρτα Mastercard;

Α: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προπληρωμένη δωροκάρτα Mastercard οπουδήποτε γίνεται αποδεκτή η χρεωστική κάρτα Mastercard - δηλαδή σε εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, από καταστήματα λιανικής πώλησης μέχρι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών.

Ε:  Για πόσο χρόνο μπορώ να χρησιμοποιήσω την προπληρωμένη δωροκάρτα Mastercard;

Α:  Μπορείτε να κάνετε αγορές με την προπληρωμένη δωροκάρτα σας μέχρι να εξαντληθεί η αξία της κάρτας ή μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επάνω στην κάρτα.

Ε:  Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να επιστρέψω ένα προϊόν που αγοράστηκε με την προπληρωμένη δωροκάρτα Mastercard μου;

Α:  Για την επιστροφή, ο ταμίας μπορεί να ζητήσει να δει την κάρτα με την οποία έγινε η αγορά. Το ποσό των προϊόντων που επιστρέφετε θα πιστωθεί στην κάρτα σας.

Ε: Πώς λειτουργούν οι προπληρωμένες ταξιδιωτικές κάρτες;

Α: Οι προπληρωμένες ταξιδιωτικές κάρτες λειτουργούν όπως ακριβώς όλες οι προπληρωμένες κάρτες Mastercard, δηλαδή μπορείτε να δαπανήσετε χρηματικό ποσό ίσο με αυτό που έχει φορτωθεί στην κάρτα, οπουδήποτε γίνεται αποδεκτή η χρεωστική κάρτα Mastercard. Μπορείτε να κάνετε αγορές σε καταστήματα, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορές με την κάρτα, τα αντίστοιχα ποσά αφαιρούνται αμέσως από το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάρτα σας μέχρι να εξαντληθεί η αξία της κάρτας ή μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επάνω στην κάρτα.

Συνιστάται να ελέγχετε το υπόλοιπο της κάρτας σας πριν από τις αγορές σας, καθώς ο έμπορας ή πάροχος υπηρεσιών ενδέχεται να μην μπορεί να βρει αυτή την πληροφορία. 

Ε: Πώς μπορώ να ενημερωθώ για το υπόλοιπο στην προπληρωμένη ταξιδιωτική κάρτα μου;

Α: Ανάλογα με την κάρτα σας, ενδέχεται να μπορείτε να ενημερωθείτε για το υπόλοιπο στον δικτυακό τόπο του εκδότη. Επίσης, ορισμένοι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν αυτήν την πληροφορία.

Ε: Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας μου;

Α: Επικοινωνήστε αμέσως με τον εκδότη της κάρτας σας για να υποβάλετε αναφορά απώλειας ή κλοπής κάρτας. Στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε αρχείο με τον αριθμό της ταξιδιωτική κάρτας Mastercard. Ο εκδότης σας ίσως χρειάζεται αυτή την πληροφορία για να ακυρώσει την κάρτα και να εκδώσει κάρτα αντικατάστασης. 

Αν καταχωρήσατε την προπληρωμένη ταξιδιωτική σας κάρτα Mastercard, ενδέχεται να έχετε προστασία Μηδενικής Ευθύνης. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Κάντε κλικ εδώ για τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Ε: Τι είναι το Mastercard rePower;

Α: Το δίκτυο Φόρτωσης Mastercard rePower είναι μια υπηρεσία της Mastercard που σας επιτρέπει να φορτώνετε χρήματα στις επιλέξιμες προπληρωμένες σας Mastercard μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Ε: Πώς λειτουργεί το Mastercard rePower;

Α: Αρκεί να επισκεφθείτε μια συνεργαζόμενη επιχείρηση λιανικής πώλησης με τα χρήματα που θέλετε να φορτώσετε στην κάρτα σας.  

Ορισμένοι έμποροι υποστηρίζουν την ολίσθηση κάρτας, όπου μπορείτε να φορτώσετε την κάρτα σας στο κατάστημα, ζητώντας από τον ταμία να τη γλιστρήσει στο αντίστοιχο τερματικό. Σε άλλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης διατίθενται πακέτα επαναφόρτωσης (π.χ. Green Dot MoneyPak, Vanilla), τα οποία μπορείτε να αγοράσετε για να φορτώσετε την κάρτα σας, εισάγοντας τον κωδικό του πακέτου ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου.

Στα σημεία πρόσβασης της Western Union θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα σχετικό έντυπο και ένας αντιπρόσωπος θα φορτώσει την κάρτα σας.

Ε: Πώς χρησιμοποιώ τον Εντοπισμό Εμπόρων Mastercard rePower;

Α: Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Εντοπισμό Εμπόρων Mastercard rePower. Πληκτρολογήστε μια πόλη ή έναν ταχυδρομικό κώδικα για να αναζητήσετε την πλησιέστερη σε εσάς επιχείρηση λιανικής πώλησης, ανάμεσα σε χιλιάδες διαθέσιμες. Μπορείτε να περιορίσετε ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της αναζήτησης πληκτρολογώντας όνομα οδού ή επωνυμία εμπόρου. 

Για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που υποστηρίζουν τη μέθοδο φόρτωσης με ολίσθηση κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Ολίσθηση κάρτας» δίπλα στην επωνυμία τους. Για όσες υποστηρίζουν την επαναφόρτωση Mastercard rePower μέσω της κάρτας Green Dot® MoneyPak, θα εμφανίζεται η ένδειξη «MoneyPak». Για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που υποστηρίζουν τόσο τη μέθοδο ολίσθησης κάρτας όσο και την κάρτα MoneyPak, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Αμφότερα».

Ε: Μπορώ να επαναφορτώσω την προπληρωμένη κάρτα μου στους εμπόρους που υποστηρίζουν το Mastercard rePower;

Α: Οι προπληρωμένες κάρτες με δυνατότητα επαναφόρτωσης Mastercard ή Maestro είναι οι μοναδικές κάρτες που μπορούν να φορτωθούν χρησιμοποιώντας το δίκτυο φόρτωσης Mastercard rePower. Για να μάθετε αν η κάρτα σας είναι επιλέξιμη, αναζητήστε το λογότυπο Mastercard rePower στο πίσω μέρος της κάρτας σας ή επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας.

Ε: Πώς μπορώ να ενημερωθώ για το υπόλοιπο της προπληρωμένης μου κάρτας Mastercard;

Α: Μπορείτε να ενημερωθείτε για το υπόλοιπο ακολουθώντας τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με την κάρτα σας. Γενικά, χρειάζεται να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του εκδότη της κάρτας ή να καλέσετε στον αριθμό που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

Ε: Ποιο είναι το κόστος της συναλλαγής επαναφόρτωσης με το Mastercard rePower;

Α: Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενδέχεται να επιβάλλουν χρεώσεις για τη συναλλαγή. Ανατρέξτε στην ενότητα χρεώσεων και επικοινωνήστε με την τοπική συνεργαζόμενη επιχείρηση λιανικής πώλησης για να ενημερωθείτε για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες.

Ε: Ένας έμπορος μού ζήτησε να κάνω μια ελάχιστη αγορά όταν χρησιμοποίησα την πιστωτική κάρτα μου. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Ένας έμπορας με έδρα στις ΗΠΑ ή σε μια περιοχή/επικράτεια των ΗΠΑ μπορεί να θεσπίσει ένα ελάχιστο ποσό συναλλαγής μόνο για πιστωτικές κάρτες. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα $10 και δεν επιτρέπεται η διάκριση μεταξύ εκδοτών ή μεταξύ του σήματος Mastercard και άλλων αποδεκτών σημάτων. Δεν επιτρέπεται στους εμπόρους να απαιτούν από έναν κάτοχο κάρτας Mastercard να καταβάλει κάποιο ελάχιστο ποσό για συναλλαγή με χρεωστική κάρτα Mastercard ή προπληρωμένη κάρτα Mastercard. Αν πιστεύετε ότι ένας έμπορος σάς επέβαλε ελάχιστη χρέωση άδικα, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αναφορά συμπληρώνοντας το έντυπο που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: Αναφορά προβλήματος.

Ε: Ένας έμπορος θέλησε να επιβάλει χρέωση ή πρόσθετη χρέωση για τη χρήση της Mastercard μου. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Μετά από δικαστικό συμβιβασμό, η Mastercard συμφώνησε να τροποποιήσει τους κανόνες της, ώστε να επιτρέπεται σε εμπόρους στις ΗΠΑ να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στις πιστωτικές κάρτες Mastercard, εφόσον συμμορφώνονται με ορισμένους περιορισμούς.

Οι έμποροι έχουν την επιλογή να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση σε «επίπεδο σήματος», η οποία είναι η ίδια για όλες τις πιστωτικές κάρτες Mastercard, ανεξάρτητα από τον εκδότη της κάρτας, ή να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση σε «επίπεδο προϊόντος» (π.χ. να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση σε όλες τις κάρτες World Mastercard ανεξάρτητα από τον εκδότη της κάρτας, αλλά όχι στις κλασικές πιστωτικές κάρτες Mastercard). Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ εδώ Η δυνατότητα του εμπόρου να επιβάλλει πρόσθετη χρέωση στις πιστωτικές κάρτες υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς ή απαγορεύσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα πολιτειακή νομοθεσία. Οι κανόνες της Mastercard συνεχίζουν να απαγορεύουν στους εμπόρους να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση στις χρεωστικές κάρτες.

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα παραθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν ο έμπορας δεν με ενημέρωσε ρητά για την πρόσθετη χρέωση πριν από την πληρωμή;

Α: Οι έμποροι πρέπει να ενημερώνουν ρητά τους πελάτες στο ταμείο για τις πρόσθετες χρεώσεις και το ποσό της πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται ρητά στην απόδειξη. Αν αμφισβητείτε το ποσό το οποίο σας χρεώθηκε, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης,  επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν η πρόσθετη χρέωση του εμπόρου ήταν μεγαλύτερη από όσο υπολόγιζα;

Α: Η πρόσθετη χρέωση που υπολογίζει ο έμπορας δεν μπορεί να υπερβαίνει το προεξοφλητικό επιτόκιο που καταβάλλει ο ίδιος για την πιστωτική κάρτα στην οποία επιβάλλεται η πρόσθετη χρέωση. Στις ΗΠΑ, αυτή η χρέωση για τη Mastercard συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,5% και 3%. Ο έμπορας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβάλει πρόσθετη χρέωση άνω του 4%. Οι έμποροι πρέπει να ενημερώνουν ρητά τους πελάτες στο ταμείο για τις πρόσθετες χρεώσεις και το ποσό της πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται ρητά στην απόδειξη. Αν αμφισβητείτε την ορθότητα του ποσού το οποίο σας χρεώθηκε, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ε: Γιατί μου επιβλήθηκε μεγαλύτερη χρέωση στο πρατήριο καυσίμων όταν χρησιμοποίησα τη Mastercard μου;

Α: Ένας έμπορας δικαιούται να παράσχει έκπτωση στους πελάτες του, αν πληρώσουν τοις μετρητοίς, εφόσον η σχετική έκπτωση αναγράφεται. Αν θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα σύντομο ηλεκτρονικό έντυπο.

Ε: Ο έμπορας δικαιούται να μου ζητήσει στοιχεία ταυτότητας για να χρησιμοποιήσω τη Mastercard μου;

Α: Σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης της Mastercard σας, ο έμπορας μπορεί να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία. Για παράδειγμα, για σκοπούς μεταβίβασης. Επιπλέον, αν η Mastercard δεν είναι υπογεγραμμένη, ο έμπορας θα πρέπει να ζητήσει από τον κάτοχο της κάρτας τα στοιχεία του (αλλά όχι να τα καταγράψει), καθώς και να υπογράψει την κάρτα για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Αν πιστεύετε ότι ένας έμπορας έχει παραβιάσει το παραπάνω πρότυπο ή αμφισβητείτε τις ενέργειές του σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αναφορά συμπληρώνοντας ένα σύντομο ηλεκτρονικό έντυπο.

Ε: Προσπάθησα να κάνω μια αγορά αλλά η κάρτα μου δεν έγινε αποδεκτή. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Αν μια συναλλαγή απορριφθεί, επικοινωνήστε άμεσα με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Μερικές φορές, οι τράπεζες εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας για να μειώσουν τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών σε ορισμένους τύπους συναλλαγών, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη συναλλαγών.

Ε: Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν εδώ;

Α: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Συνήθως, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ένας αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard ή να καλείτε δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372, ή με χρέωση στον καλούμενο αριθμό 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας δεν μπορεί να απαντηθεί από τη Mastercard, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Έλαβα ηλεκτρονική μήνυμα/τηλεφωνική κλήση από τη Mastercard σχετικά με τον λογαριασμό μου αλλά νομίζω ότι είναι απάτη ή ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing). Τι πρέπει να κάνω;

Α: Η Mastercard δεν θα ζητήσει ποτέ προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες για τον λογαριασμό ενός κατόχου κάρτας και υποψιαζόμαστε ότι οι πληροφορίες που λάβατε είναι ψευδείς. Οι καταναλωτές θα πρέπει πάντα να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία τους και να μην απαντούν σε ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα/κλήσεις-απάτες. Αν υποψιάζεστε κάποια απάτη στον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα σας για να καταγγείλετε το περιστατικό. Θα το εκτιμούσαμε αν μας προωθούσατε το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση stopit@mastercard.com

Ε: Έλαβα ένα τηλεφώνημα για προσφορά χαμηλότερου επιτοκίου στην κάρτα Mastercard μου αλλά νομίζω ότι είναι απάτη. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Η Mastercard δεν επικοινωνεί με καταναλωτές για να ζητήσει προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους λογαριασμούς που συνδέονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Αν λάβατε αυτόκλητη τηλεφωνική κλήση, ηλεκτρονικό μήνυμα, SMS ή αίτημα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάποιο άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι εκπρόσωπος της Mastercard, μην απαντήσετε.

Οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα πρέπει πάντα να προστατεύουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να μην απαντούν σε τυχόν ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα ή αιτήματα.

Αν είστε θύμα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και υποψιάζεστε διαρροή των στοιχείων του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα για να υποβάλετε αναφορά για το συμβάν.

Ε: Πιστεύω ότι έγιναν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές με την πιστωτική ή χρεωστική μου κάρτα Mastercard. Πώς μπορώ να καταγγείλω το συμβάν;

Α: Αν πιστεύετε ότι μια συναλλαγή που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας είναι μη εξουσιοδοτημένη, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard, καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Ε: Γνωρίζω κάποιον που πραγματοποίησε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές με την πιστωτική ή χρεωστική μου κάρτα Mastercard. Πώς μπορώ να καταγγείλω το συμβάν;

Α: Αν πιστεύετε ότι έχετε στοιχεία για κάποιον που διέπραξε απάτη σε σχέση με μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Mastercard σας, επικοινωνήστε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην πίσω πλευράς της κάρτας σας ή στο μηνιαίο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας.

Ε: Πιστεύω ότι κάποιος υπέβαλε αίτηση έκδοσης πιστωτικής κάρτας Mastercard στο όνομά μου. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Η Mastercard δεν εκδίδει κάρτες και δεν μπορούμε να σας πούμε αν έχει δημιουργηθεί λογαριασμός στο όνομά σας. Αν γνωρίζετε το όνομα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί του για να καταργηθεί ο λογαριασμός. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσετε καθέναν από τους τρεις ακόλουθους οργανισμούς πιστοληπτικής διαβάθμισης:

Οι τρεις οργανισμοί πιστοληπτικής διαβάθμισης θα πρέπει να σας χορηγήσουν αντίγραφο της πιστωτικής σας δραστηριότητας. Ακόμα και αν δεν δείτε κάποιον περίεργο πιστωτή στην αναφορά πιστωτική δραστηριότητας, θα πρέπει να αποστείλετε επίσημη επιστολή στους εν λόγω οργανισμούς για να τους ενημερώσετε για την κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές πιστωτικής δραστηριότητας, μεταβείτε στον διαδικτυακό τόπο www.ftc.gov και επιλέξτε την ενότητα πιστωτικής δραστηριότητας.

Ε: Σημειώθηκε υποκλοπή των στοιχείων της πιστωτικής μου κάρτας και έλαβα νέα κάρτα. Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες;

Α: Η Mastercard εκτιμά τη φροντίδα και τη δέουσα επιμέλεια που λαμβάνετε για να προστατεύσετε τα οικονομικά σας. Εξετάζουμε με μεγάλη σοβαρότητα κάθε περίπτωση υποκλοπής στοιχείων κάρτας και συνεργαζόμαστε στενά με τις ερευνητικές αρχές. Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας για να λάβετε τα πλέον επίκαιρα στοιχεία. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται αριθμός εξυπηρέτησης πελατών όπου μπορείτε να καλέσετε.

Ε: Πώς μπορώ να υποβάλω αναφορά πιθανής απάτης;

Α: Αν έχετε στοιχεία για κάποιον που διέπραξε απάτη σε λογαριασμό Mastercard, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών εμπόρου με τον οποίο συνεργάζεστε για να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που άνοιξε τον λογαριασμό Mastercard.

Ε: Πώς μπορώ να λάβω κάρτα αντικατάστασης;

Α: Η Mastercard μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε κάρτα αντικατάστασης, σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Για να λάβετε κάρτα αντικατάστασης, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να σας χορηγήσει νέο αριθμό λογαριασμού. Για να ζητήσετε κάρτα αντικατάστασης έκτακτης ανάγκης, απευθυνθείτε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard, καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Ε: Τι είναι το Mastercard rePower;

Α: Το δίκτυο Φόρτωσης Mastercard rePower είναι μια υπηρεσία της Mastercard που σας επιτρέπει να φορτώνετε χρήματα στις επιλέξιμες προπληρωμένες κάρτες Mastercard σας, μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη επί του παρόντος στις ΗΠΑ σε περισσότερα από 100.000 σημεία λιανικής πώλησης.

Ε: Πώς λειτουργεί το Mastercard rePower;

Α: Αρκεί να επισκεφθείτε μια συνεργαζόμενη επιχείρηση λιανικής πώλησης με τα χρήματα που θέλετε να φορτώσετε στην κάρτα σας. Ορισμένοι έμποροι υποστηρίζουν την ολίσθηση κάρτας, όπου μπορείτε να φορτώσετε την κάρτα σας στο κατάστημα, ζητώντας από τον ταμία να τη γλιστρήσει στο αντίστοιχο τερματικό. Σε άλλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης διατίθενται πακέτα επαναφόρτωσης (π.χ. Green Dot MoneyPak, Vanilla), τα οποία μπορείτε να αγοράσετε για να φορτώσετε την κάρτα σας εισάγοντας τον κωδικό του πακέτου ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου.

Στα σημεία πρόσβασης της Western Union θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο φόρτωσης και ένας αντιπρόσωπος θα φορτώσει την κάρτα σας.

Ε: Πώς χρησιμοποιώ τον Εντοπισμό Mastercard rePower;

Α: Πληκτρολογήστε μια πόλη ή έναν ταχυδρομικό κώδικα για να αναζητήσετε την πλησιέστερη σε εσάς επιχείρηση λιανικής πώλησης. Μπορείτε να περιορίσετε ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα του εντοπισμού εμπόρων Mastercard rePower, πληκτρολογώντας όνομα οδού. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση» και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος τοποθεσιών και ο τύπος της υποστηριζόμενης επαναφόρτωσης (π.χ. ολίσθηση κάρτας, Western Union, πακέτο επαναφόρτωσης).

Ε: Πώς μπορώ να ενημερωθώ για το υπόλοιπο της προπληρωμένης μου κάρτας Mastercard;

Α: Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με την κάρτα σας. Κατά κανόνα, μπορείτε να μάθετε το υπόλοιπό σας μεταβαίνοντας στον δικτυακό τόπο του εκδότη της κάρτας ή καλώντας στον αριθμό που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

Ε: Ποιο είναι το κόστος της συναλλαγής επαναφόρτωσης με το Mastercard rePower;

Α: Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις επαναφόρτωσης από την επιχείρηση λιανικής πώλησης. Ανατρέξτε στην ενότητα χρεώσεων και επικοινωνήστε με έναν συνεργαζόμενο έμπορα για να ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Ε: Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν εδώ;

Α: Εάν η ερώτησή σας δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω θέματα και ερωτήσεις, η καλύτερη λύση είναι να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά και μοναδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που μπορείτε να καλέσετε. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard, καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί μόνο από τη Mastercard, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Μπορώ να επαναφορτώσω την προπληρωμένη κάρτα μου στους εμπόρους που υποστηρίζουν το Mastercard rePower;

Α: Οι προπληρωμένες κάρτες με δυνατότητα επαναφόρτωσης Mastercard είναι οι μοναδικές κάρτες που μπορούν να φορτωθούν χρησιμοποιώντας το δίκτυο φόρτωσης Mastercard rePower. Για να μάθετε αν η κάρτα σας είναι επιλέξιμη, αναζητήστε το λογότυπο Mastercard rePower στο πίσω μέρος της κάρτας σας ή επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας.

Ε: Είμαι έμπορας. Τι είναι το Mastercard SecureCode;

Α: Το Mastercard SecureCode είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να παρέχει στους ηλεκτρονικούς εμπόρους πρόσθετη ασφάλεια μέσω αφενός της επαλήθευσης της ταυτότητας των κατόχων καρτών από τις τράπεζες που έχουν εκδώσει τις κάρτες και, αφετέρου, μέσω της έγκρισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με σκοπό την προστασία από «μη εξουσιοδοτημένες» ή «μη αναγνωρισμένες» αντιστροφές χρέωσης κατόχων καρτών.

Ε: Είμαι καταναλωτής. Τι είναι το Mastercard SecureCode;

Α: Το Mastercard SecureCode είναι μια υπηρεσία που σχεδιάστηκε για τη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Mastercard. Χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό - παρόμοιο με το PIN - σας παρέχεται προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας σας όταν κάνετε αγορές σε συνεργαζόμενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Ε: Πώς λειτουργεί το Mastercard SecureCode;

Α: Αφού καταχωρήσετε και δημιουργήσετε το δικό σας ιδιωτικό SecureCode, θα σας ζητείται αυτόματα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το SecureCode σας, κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορές με την καταχωρημένη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα, σε συνεργαζόμενο ηλεκτρονικό έμπορο. Το SecureCode σας επιβεβαιώνεται γρήγορα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η αγορά σας ολοκληρώνεται. Το SecureCode σας δεν θα κοινοποιηθεί ποτέ στον έμπορα. Είναι σαν να εισάγετε το PIN σας σε ATM.

Ε: Πώς με προστατεύει το Mastercard SecureCode;

Α: Όταν εισάγετε σωστά το SecureCode σας στο πλαίσιο αγοράς που πραγματοποιείτε σε συνεργαζόμενο ηλεκτρονικό έμπορα, επιβεβαιώνετε ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος της κάρτας και η αγορά σας θα ολοκληρωθεί. Αν εισαχθεί εσφαλμένο SecureCode, η αγορά δεν θα προχωρήσει. 

Ε: Θα χρειαστεί να λάβω νέα κάρτα για να χρησιμοποιώ το SecureCode;

Α: Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες Mastercard που έχετε ήδη, εφόσον έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει τις κάρτες σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, ανατρέξτε στον κατάλογο των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει τις κάρτες σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, μπορείτε να ανατρέξετε ξανά αργότερα, καθώς ο κατάλογος επικαιροποιείται συχνά.

Ε: Πόσες κάρτες μπορώ να καταχωρήσω με το SecureCode;

Α: Σας συνιστούμε να καταχωρήσετε όλες τις Mastercard κάρτες σας. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο καταχώρησης καρτών.

Ε: Μπορούν δύο άτομα με κοινό λογαριασμό να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης ή πρέπει να εγγραφούν ξεχωριστά στο SecureCode;

Α: Η εγγραφή γίνεται σε επίπεδο λογαριασμού και, επομένως, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι κοινός.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να θυμηθώ το SecureCode μου;

Α: Μπορεί να σας ζητηθεί να ορίσετε νέο SecureCode ή μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεστε, ο οποίος κατά κανόνα αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν το SecureCode μου δεν γίνει αποδεκτό ή λάβω μήνυμα σφάλματος;

Α: Θα πρέπει να καλέσετε στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεστε, ο οποίος κατά κανόνα αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας. Αναφέρατε στον εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών το μήνυμα που λάβατε.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν δεν λάβω SMS/μήνυμα κειμένου με το PIN μου για το SecureCode;

Α: Αν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε χρησιμοποιεί SMS/μηνύματα κειμένου για τις επαληθεύσεις SecureCode, θα χρειαστεί να καλέσετε στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ο οποίος κατά κανόνα αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας.

Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν λήξει η κάρτα μου ή αλλάξουν τα στοιχεία χρέωσης του λογαριασμού μου;

Α: Ο εκδότης της κάρτας σας θα επικαιροποιήσει αυτόματα αυτά τα στοιχεία στο προφίλ σας.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν ακυρώσω την κάρτα μου και στη συνέχεια λάβω νέα κάρτα με διαφορετικό αριθμό λογαριασμού;

Α: Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τη νέα κάρτα στο SecureCode. Αρκεί να μεταβείτε ξανά στον διαδικτυακό τόπο καταχώρησης και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρησης για τη νέα σας κάρτα.

Ε: Είμαι ηλεκτρονικός έμπορας ή επιχείρηση. Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το Mastercard SecureCode

Α: Η ικανότητα υποστήριξης του SecureCode μπορεί να είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του φορέα διεκπεραίωσης των συναλλαγών σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι:

 • Επικοινωνήστε με τον φορέα διεκπεραίωσης των συναλλαγών σας για να επιβεβαιώσετε ότι υποστηρίζει το πρόγραμμα Mastercard SecureCode.
 • Εγκαταστήστε μια πρόσθετη εφαρμογή (plug-in) συμβατή με το Mastercard SecureCode στον διαδικτυακό σας τόπο.
 • Ελέγξτε τον διαδικτυακό σας τόπο σε συνεργασία με τη Mastercard για να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία του SecureCode.
 • Προβάλετε το λογότυπο Mastercard SecureCode για να γνωρίζουν οι πελάτες σας ότι εργάζεστε με στόχο την ασφάλεια των ηλεκτρονικών αγορών.
 • Διαβιβάστε τις τιμές επαλήθευσης συναλλαγών στον εκδότη της κάρτας μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης που εφαρμόζετε κανονικά, χρησιμοποιώντας το Ενιαίο Πεδίο Επαλήθευσης Κατόχου Κάρτας (UCAF).

Ε: Μετά τη εφαρμογή του SecureCode, πώς μπορώ να ελέγξω τον διαδικτυακό μου τόπο;

Όταν είστε έτοιμοι να ελέγξετε τον διαδικτυακό σας τόπο, επικοινωνήστε με τον φορέα διεκπεραίωσης των συναλλαγών σας.

Ε: Είναι εύκολη η χρήση του SecureCode για την εκτέλεση ηλεκτρονικών αγορών;

Α: Ναι. Οι καταναλωτές πληκτρολογούν απλώς το προσωπικό τους Mastercard SecureCode σε ένα ηλεκτρονικό παράθυρο που παρέχεται από τον εκδότη της κάρτας τους για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συναλλαγή τους. Ο εκδότης της κάρτας είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση του κωδικού.

Ε: Είμαι έμπορας και θέλω να προσφέρω το SecureCode στους πελάτες μου. Πώς μπορώ να αναζητήσω έναν πιστοποιημένο πωλητή του SecureCode;

Α: Ένας επικαιροποιημένος κατάλογος με τους πιστοποιημένους συνεργαζόμενους πωλητές του Mastercard SecureCode είναι διαθέσιμος εδώ:  Κατάλογος πωλητών Mastercard SecureCode

Ε: Πώς μπορώ να μεταφορτώσω το λογότυπο του Mastercard SecureCode για να το χρησιμοποιήσω στον διαδικτυακό μου τόπο;

Α: Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης, η Mastercard θα σας χορηγήσει ένα αναγνωριστικό ταυτότητας του προγράμματος SecureCode.

Ε: Είμαι έμπορας. Γιατί να προσφέρω το Mastercard SecureCode στους πελάτες μου;

Α: Παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης του SecureCode στους πελάτες σας, ενισχύετε την προστασία από μη εξουσιοδοτημένες αντιστροφές χρέωσης κατόχων καρτών για πλήρως συμβατές συναλλαγές. Η εν λόγω προστασία έχει σχεδιαστεί για να μειώσει την έκθεσή σας στον κίνδυνο αντιστροφών χρέωσης και το κόστος διεκπεραίωσης.

Μετά την εφαρμογή του SecureCode, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές από τη δική σας επιχείρηση. Το SecureCode μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να επεκτείνετε το γεωγραφικό εύρος της επιχείρησής σας, μέσω πωλήσεων σε χώρες όπου οι ηλεκτρονικές χρεωστικές κάρτες χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις πιστωτικές κάρτες. Εκτός από την πρόσθετη προστασία από αντιστροφές χρέωσης που παρέχετε στους πελάτες αυτούς, θα μπορείτε επίσης να διεκπεραιώνετε τις συναλλαγές τους με χρεωστικές κάρτες Maestro.

Ε: Πώς μπορώ να μάθω αν ένας έμπορας συμμετέχει στο πρόγραμμα SecureCode;

Α: Οι περισσότεροι συνεργαζόμενοι έμποροι εμφανίζουν το λογότυπο Mastercard SecureCode στον διαδικτυακό τους τόπο. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν δείτε το λογότυπο SecureCode, ο έμπορας μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα και θα σας ζητήσει να εισαγάγετε το SecureCode σας.

Ε: Πώς θα ξέρει ο ηλεκτρονικός έμπορας ότι είμαι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα SecureCode;

Α: Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα καταχωρημένη στο πρόγραμμα SecureCode σε συνεργαζόμενους ηλεκτρονικούς εμπόρους, ο έμπορας αναγνωρίζει αυτόματα τη Mastercard σας κατά τη συναλλαγή.

Ε: Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιώ το SecureCode μου σε έναν συνεργαζόμενο έμπορα;

Α: Όταν κάνετε μια αγορά σε συνεργαζόμενο έμπορα και εισάγετε τα καταχωρημένα στοιχεία σας για πληρωμές με Mastercard, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας θα σας ζητήσει αυτόματα να πληκτρολογήσετε το SecureCode σας. Αφού ελέγξετε τα στοιχεία της αγοράς σας και επιβεβαιώσετε την ορθότητα του προσωπικού χαιρετισμού σας, πληκτρολογήστε απλώς το SecureCode σας για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας.

Ε: Τι είναι ο προσωπικός χαιρετισμός;

Α: Ο προσωπικός χαιρετισμός είναι ένα μήνυμα που δημιουργείτε κατά την εγγραφή σας. Κάθε φορά που κάνετε μια ηλεκτρονική αγορά σε συνεργαζόμενο έμπορα, θα σας ζητείται να πληκτρολογείτε το SecureCode σας. Στη συνέχεια, θα εμφανίζεται ο προσωπικός χαιρετισμός σας και άλλα στοιχεία της αγοράς. Ο προσωπικός χαιρετισμός σας εξασφαλίζει ότι επικοινωνείτε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας.

Αν ο προσωπικός χαιρετισμός που εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο δεν είναι ορθός, τότε δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το SecureCode σας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών καλώντας στον αριθμό που αναγράφεται στο πίσω μέρος της καταχωρημένης Mastercard σας και να υποβάλετε αναφορά για πιθανή απάτη.

Ε: Πώς αλλάζει η διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών με το SecureCode;

Α: Η μόνη διαφορά στη διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών είναι ότι θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε το SecureCode σας κατά την πληρωμή. Το SecureCode σας δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ στον έμπορα κατά τη διαδικασία πληρωμής.

Ε: Θα μπορώ να κάνω αγορές σε εμπόρους που αποδέχονται τη Mastercard αλλά δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα SecureCode;

Α: Αν κάνετε μια αγορά σε έναν έμπορα που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα SecureCode, δεν θα σας ζητηθεί το SecureCode σας. Θα συνεχίσετε να έχετε την προστασία Μηδενικής Ευθύνης από μη εξουσιοδοτημένες αγορές που σας παρέχει η Mastercard.

Ε: Είμαι έμπορας και θέλω να προσφέρω το SecureCode στους πελάτες μου. Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες;

Α: Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Mastercard SecureCode, μεταβείτε στην ηλεκτρονική ενότητα  SecureCode Merchant.

Ε: Σε τι διαφέρει το SecureCode από τη Μηδενική Ευθύνη;

Α: Η χρήση του Mastercard SecureCode  παρέχει πρόσθετη προστασία για να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας σας. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Η Μηδενική Ευθύνη παρέχει προστασία σε περίπτωση που έχει σημειωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας σας.

Ε: Πού μπορώ να βρω τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του SecureCode;

Α: Για να δείτε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κάρτα σας, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που την εξέδωσε.

Ε: Πού μπορώ να βρω την πολιτική απορρήτου για το SecureCode;

Α: Για να δείτε την πολιτική απορρήτου που αφορά την κάρτα σας, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που την εξέδωσε.

Ε: Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν εδώ;

A: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου στον αριθμό 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί μόνο από τη Mastercard, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Πώς λειτουργεί το Mastercard SecureCode;

Α: Όταν ένας κάτοχος κάρτας υποβάλλει την ηλεκτρονική παραγγελία του σε συνεργαζόμενο έμπορο, το Mastercard SecureCode εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι ο κάτοχος της κάρτας είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί στη συναλλαγή:

 • Εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που προωθείται από τον εκδότη της κάρτας, ζητώντας από τον κάτοχο της κάρτας να πληκτρολογήσει το μοναδικό προσωπικό κωδικό του..
 • Ο εκδότης της κάρτας επαληθεύει τον προσωπικό κωδικό του κατόχου και εγκρίνει τη συναλλαγή.

Ε: Το Mastercard SecureCode υποστηρίζει και κάρτες με το σήμα Maestro;

Α: Ναι. Το Mastercard SecureCode επιτρέπει στον εκδότη της κάρτας να υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές χρεωστικές συναλλαγές Maestro και, επομένως, τις διασυνοριακές συναλλαγές με εμπόρους σε χώρες όπου οι χρεωστικές κάρτες είναι πιο διαδεδομένες από τις πιστωτικές κάρτες.

Ε: Είναι απαραίτητο να αναρτήσω το λογότυπο του προγράμματος Mastercard SecureCode στον διαδικτυακό μου τόπο;

Α: Ναι. Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος, η Mastercard θα σας χορηγήσει το λογότυπο Mastercard SecureCode για να το αναρτήσετε στον διαδικτυακό σας τόπο σύμφωνα με τις οδηγίες της Mastercard. Έτσι, οι πελάτες σας θα γνωρίζουν ότι εσείς εργάζεστε για να γίνουν ασφαλέστερες οι συναλλαγές τους.

Ε: Πού μπορώ να απευθυνθώ για υποστήριξη σχετικά με το πρόγραμμα Mastercard SecureCode;

Α: Αν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα και έχετε ήδη Mastercard SecureCode, πρέπει να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε τη Mastercard σας. Κάντε κλικ εδώ για τον κατάλογο των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επισημαίνεται ότι αν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, δεν προσφέρει το πρόγραμμα SecureCode. 

Ε: Ποια είναι η πολιτική της Mastercard για την αναφορά τρωτών σημείων ασφάλειας;

Α: Στη Mastercard, η ασφάλεια και η προστασία είναι θεμελιώδεις, κρίσιμες αρχές τόσο για κάθε τμήμα της εταιρείας μας όσο και για τις υπηρεσίες και πλατφόρμες καινοτόμου τεχνολογίας που παρέχουμε. Γνωρίζουμε ότι τα ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι πελάτες μας, οι κάτοχοι καρτών, οι έμποροι και οι υπόλοιποι συνεργάτες μας.

Αν πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει κάποιο τρωτό σημείο ασφάλειας, σας συνιστούμε να το αναφέρετε σε εμάς το συντομότερο δυνατόν, μέσω του προγράμματος αναφοράς τρωτών σημείων ασφάλειας που διαθέτουμε. Εμείς θα διερευνήσουμε όλες τις έγκυρες και επαληθεύσιμες αναφορές και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσουμε γρήγορα το πρόβλημα που μας βοηθήσατε να εντοπίσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Ε: Ποιες πλατφόρμες και κατηγορίες τρωτών σημείων ασφάλειας περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα;

Α: Επί του παρόντος, οι ακόλουθες πλατφόρμες και κατηγορίες τρωτών σημείων ασφάλειας περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αναφοράς τρωτών σημείων ασφάλειας που παρέχουμε (πρόγραμμα αμοιβής για αναφορά ιών υπολογιστή):

Πλατφόρμες

 • Mastercard.us
 • Priceless.com
 • Απλοποίηση εμπορίου

Κατηγορίες τρωτών σημείων

 • Δέσμες ενεργειών μεταξύ διαδικτυακών τόπων
 • Πλαστογράφηση αιτημάτων μεταξύ διαδικτυακών τόπων
 • Μη ασφαλείς άμεσες αναφορές αντικειμένου
 • Τρωτά σημεία εισαγωγής
 • Τρωτά σημεία επαλήθευσης
 • Εκτέλεση κώδικα από την πλευρά του διακομιστή
 • Κλιμάκωση προνομίων
 • Σοβαρό σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων (που δεν προκαλείται από τον χρήστη)

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν εντοπίσω τρωτά σημεία ή θέματα σε άλλους τομείς εκτός από αυτούς;

Α: Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε αδιαλείπτως για να προστατέψουμε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών περιουσιακών στοιχείων μας και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με την ερευνητική κοινότητα στους τομείς τεχνολογίας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά για πιθανά τρωτά σημεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση security@mastercard.com. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν είναι επιλέξιμες για αποζημίωση στο πλαίσιο του προγράμματος αναφοράς τρωτών σημείων ασφάλειας.  

Ε: Ποια είναι η διαδικασία προσφοράς αμοιβής για τις αναφορές τρωτών σημείων ασφάλειας;

Α: Χρηματική αμοιβή προσφέρεται σε εξωτερικούς ερευνητές ασφάλειας αν εντοπίσουν κάποιο ζήτημα σε μία από τις πλατφόρμες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας. Το ύψος της αμοιβής εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις του ζητήματος.

Ε: Στην απόδειξή μου δεν αναγράφεται ρητά η πρόσθετη χρέωση. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Οι έμποροι μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση στους πελάτες που εκτελούν πληρωμές με πιστωτικές κάρτες με το σήμα Mastercard. Αυτές οι χρεώσεις δεν επιτρέπονται στην περίπτωση των χρεωστικών καρτών ή των προπληρωμένων καρτών Mastercard. Οι έμποροι πρέπει να ενημερώνουν ρητά τους πελάτες στο ταμείο για την πολιτικές πρόσθετων χρεώσεων που εφαρμόζουν, το δε ποσόν της πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται ρητά στην απόδειξη.

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση merchantsurcharge@mastercard.com.

Ε: Η πρόσθετη χρέωση του εμπόρου ήταν μεγαλύτερη από όσο υπολόγιζα. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Η πρόσθετη χρέωση που υπολογίζει ο έμπορας δεν μπορεί να υπερβαίνει το προεξοφλητικό επιτόκιο που καταβάλλει ο ίδιος για την πιστωτική κάρτα στην οποία επιβάλλεται η πρόσθετη χρέωση. Στις ΗΠΑ, αυτή η χρέωση για τη Mastercard συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,5% και 3%. Ο έμπορος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβάλλει πρόσθετη χρέωση άνω του 4%. Οι έμποροι πρέπει να ενημερώνουν ρητά τους πελάτες στο ταμείο για τις πρόσθετες χρεώσεις και το ποσό της πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται ρητά στην απόδειξη.

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα εδώ, παραθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Ε: Ο έμπορας δεν με ενημέρωσε ρητά για την πρόσθετη χρέωση πριν από την πληρωμή. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Οι έμποροι πρέπει να ενημερώνουν ρητά τους πελάτες στο ταμείο για τις πρόσθετες χρεώσεις και το ποσόν της πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται ρητά στην απόδειξη. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα εδώ, παραθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Ε: Μου επιβλήθηκε πρόσθετη χρέωση χωρίς να ενημερωθώ σχετικά. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Οι έμποροι μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση σε όλους τους πελάτες που εκτελούν πληρωμένες με πιστωτικές κάρτες με το σήμα Mastercard. Αυτές οι χρεώσεις δεν επιτρέπονται στην περίπτωση των χρεωστικών καρτών ή των προπληρωμένων καρτών Mastercard. Κάντε κλικ εδώ για τις σχετικές απαιτήσεις.

Οι έμποροι πρέπει να ενημερώνουν ρητά τους πελάτες στο ταμείο για την πολιτική πρόσθετων χρεώσεων που εφαρμόζουν και το ποσό της πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται ρητά στην απόδειξη. 

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση merchantsurcharge@mastercard.com.

Ε: Ένας έμπορος θέλησε να επιβάλει χρέωση ή πρόσθετη χρέωση για τη χρήση της Mastercard μου. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Οι έμποροι μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση στους πελάτες που εκτελούν πληρωμές με πιστωτικές κάρτες με το σήμα Mastercard, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Αυτές οι χρεώσεις δεν επιτρέπονται στην περίπτωση των χρεωστικών καρτών ή των προπληρωμένων καρτών Mastercard. Κάντε κλικ εδώ για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις πρόσθετες χρεώσεις.

Οι έμποροι πρέπει να ενημερώνουν ρητά τους πελάτες στο ταμείο για την πολιτική πρόσθετων χρεώσεων που εφαρμόζουν και το ποσό της πρόσθετης χρέωσης πρέπει να αναγράφεται ρητά στην απόδειξη.

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν, ή θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης χρέωσης, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση merchantsurcharge@mastercard.com.

Ε: Αν αντιμετωπίζω δυσκολίες σχετικά με μια πληρωμή, πού πρέπει να απευθυνθώ;

Α: Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας για θέματα σχετικά με οφειλές και εισφορές. Ο σχετικός αριθμός επικοινωνίας θα πρέπει να αναγράφεται στην πίσω πλευράς της κάρτας σας ή στο μηνιαίο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας. Για συγκεκριμένες απορίες σχετικά με τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται από το κράτος ή τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επικοινωνήστε με την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Ε: Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι διεκπεραιώθηκε η πληρωμή που έκανα μέσω της κάρτας μου;

Α: Μετά την εξουσιοδότηση χρήσης της κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών θα σας χορηγήσει αριθμό επιβεβαίωσης. Αυτός ο αριθμός αποτελεί στοιχείο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος της κάρτας ενέκρινε και εξουσιοδότησε τη συναλλαγή φορολογικών εισφορών.

Ε: Πώς θα γνωρίζω τις χρεώσεις που θα μου επιβληθούν αν εξοφλώ τις φορολογικές εισφορές με κάρτα;

Α: Αφού εισαγάγετε το ποσό της πληρωμής, ο διαδικτυακός τόπος θα εμφανίσει τη χρέωση με την οποία επιβαρύνεται η συναλλαγή. Οι χρεώσεις μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το ποσό της φορολογικής οφειλής. 

Ε: Ποιες πληροφορίες χρειάζομαι για να εξοφλήσω φορολογικές εισφορές με τη Mastercard;

Α: Θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • κωδικός ακινήτου/αγροτεμαχίου φορολογούμενου 
 • οφειλόμενο υπόλοιπο (σε ακέραιο ποσό δολαρίων) όπως έχει υπολογιστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα 
 • 16ψήφιος αριθμός Mastercard 
 • ημερομηνία λήξης Mastercard 
 • ταχυδρομικός κώδικας τόπου όπου αποστέλλεται ο μηνιαίος λογαριασμός της Mastercard ή ταχυδρομικός κώδικας του κύριου κατόχου της κάρτας
 • αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας στη διάρκεια της ημέρας 

Ε: Πώς θα εμφανιστεί μια πληρωμή ομοσπονδιακού φόρου στο μηνιαίο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού μου;

Α: Θα εμφανιστούν δύο ξεχωριστές αναφορές στη συναλλαγή εξόφλησης φορολογικής οφειλής: η πρώτη θα εμφανίζει το ποσό του καταβληθέντος φόρου και θα αναφέρει τον αποδέκτη της πληρωμής ως «Πληρωμή Φορολογικής Εισφοράς στο Δημόσιο των ΗΠΑ» και η δεύτερη θα εμφανίζει τη χρέωση με την οποία επιβαρύνεται η συναλλαγή με την ένδειξη «Χρέωση εξόφλησης φορολογικής εισφοράς».

Ε: Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το ηλεκτρονικό αρχείο της IRS (φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ);

Α: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την IRS καλώντας στον αριθμό 1-800-829-1040 ή μεταβαίνοντας στον διαδικτυακό τόπο www.irs.gov.

Ε: Έλαβα ένα τηλεφώνημα για προσφορά χαμηλότερου επιτοκίου στην κάρτα Mastercard μου αλλά νομίζω ότι είναι απάτη. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Σας ενημερώνουμε ότι η Mastercard δεν επιχειρεί να επικοινωνήσει με καταναλωτές για να ζητήσει προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους λογαριασμούς που συνδέονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Αν λάβετε αυτόκλητη τηλεφωνική κλήση, ηλεκτρονικό μήνυμα, SMS ή αίτημα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάποιο άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι εκπρόσωπος της Mastercard: ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ.

Οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα πρέπει πάντα να προστατεύουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να μην απαντούν σε τυχόν ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλα αιτήματα.

Αν είστε θύμα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και υποψιάζεστε διαρροή των στοιχείων του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε με την τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα για να υποβάλετε αναφορά για το συμβάν.

Ε: Πώς μπορώ να αμφισβητήσω μια χρέωση;

Α: Για να αμφισβητήσετε μια χρέωση, επικοινωνήστε με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας. Μόνο ο εκδότης έχει ειδικά και μοναδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας να υποβάλετε αναφορές αμφισβήτησης. Η διαδικασία διαχείρισης διενέξεων που έχει συμφωνηθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν Mastercard ή διεκπεραιώνουν συναλλαγές με Mastercard θεσπίστηκε για να επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη διαχείριση των διενέξεων με κατόχους καρτών και εμπόρους με επίσημο τρόπο. 

Ε: Πού πρέπει να απευθυνθώ αν δεν λάβω ποτέ ένα προϊόν το οποίο αγόρασα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά;

Α: Αν δεν λάβατε ένα προϊόν που αγοράσατε ή αν λάβατε άλλο προϊόν, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τον έμπορα για να προσπαθήσει να λύσει το θέμα. Αν δεν μπορέσετε να καταλήξετε σε συμφωνία και θέλετε να αμφισβητήσετε τη συναλλαγή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την Mastercard σας.

Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111 και εμείς θα σας φέρουμε σε επαφή με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ε: Έκανα μια αγορά αλλά έλαβα άλλο προϊόν. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Αν αγοράσατε ένα προϊόν και λάβατε κάποιο άλλο, επικοινωνήστε με τον έμπορα για να προσπαθήσει να λύσει το θέμα. Αν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία με τον έμπορα και θέλετε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης της συναλλαγής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε τη Mastercard σας.

Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που μπορείτε να καλέσετε. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Ε: Πώς μπορώ να έχω επιστροφή χρημάτων από μια επιχείρηση που κήρυξε πτώχευση;

Α: Αν χρησιμοποιήσατε Mastercard για αγορά από επιχείρηση η οποία έχει κηρύξει πτώχευση, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά αμφισβήτησης της συναλλαγής στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που μπορείτε να καλέσετε. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Ε: Τι πρέπει να κάνω αν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε τη Mastercard με ενημερώσει ότι η Mastercard απέρριψε την αναφορά αμφισβήτησης της συναλλαγής που υπέβαλα;

Α: Αν η αναφορά σας απορριφθεί, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε τη Mastercard σας θα μπορεί να σας εξηγήσει τον λόγο. Κατά κανόνα, στην πίσω πλευρά κάθε κάρτας αναγράφεται ο αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που μπορείτε να καλέσετε. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard, καλώντας δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372 ή με χρέωση του καλούμενου αριθμού 1-636-722-7111.

Ε: Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν εδώ;

Α: Εάν η ερώτησή σας δεν υπάρχει, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας, διότι μόνον εκεί έχουν ειδικά στοιχεία για τον λογαριασμό σας. Συνήθως, στην πίσω πλευρά της κάρτας σας αναγράφεται ένας αριθμός εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε πάντοτε να απευθύνεστε στο κέντρο βοήθειας της Mastercard ή να καλείτε δωρεάν στον αριθμό 1-800-627-8372, ή με χρέωση στον καλούμενο αριθμό 1-636-722-7111. Εάν πιστεύετε ότι η ερώτησή σας δεν μπορεί να απαντηθεί από τη Mastercard, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε την ερώτησή σας.

Ε: Τι είναι η απόδοση συμβόλου;

Α: Η απόδοση συμβόλου είναι μια διαδικασία αντικατάστασης του αριθμού του κύριου λογαριασμού με τον οποίο είναι συνδεδεμένη μια κάρτα (PAN)—του 16ψήφιου αριθμού που αναγράφεται πάνω στην πλαστική κάρτα —με έναν μοναδικό εναλλακτικό αριθμό κάρτας, ή αλλιώς «σύμβολο». Τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές σε κινητά σημεία πώλησης, σε αγορές με App ή σε ηλεκτρονικές αγορές.

Ε: Ποια είναι τα οφέλη της απόδοσης συμβόλου;

Α: Η απόδοση συμβόλου μειώνει τα κρούσματα απάτης που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ενισχύοντας την ασφάλεια των συναλλαγών, μέσω της προσθήκης ενός δυναμικού στοιχείου σε κάθε συναλλαγή. Αξιοποιεί την ασφάλεια που παρέχει ένα τσιπ EMV (Europay, MasterCard και Visa) και την εφαρμόζει σε περιβάλλοντα όπου δεν χρησιμοποιείται κάρτα, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών εγγύτητας, κινητές και ηλεκτρονικές πληρωμές.

Οι έμποροι επωφελούνται από τις ασφαλέστερες συναλλαγές, καθώς και από την ταχύτερη διαδικασία στο ταμείο, τις νέες επιλογές αποδοχής πληρωμών και τη μεγαλύτερη ποικιλία μεθόδων πώλησης.

Ε: Πώς εξασφαλίζω τη δυνατότητα να αποδέχομαι συναλλαγές από επιλέξιμες συσκευές;

Α: Τα υπάρχοντα τερματικά ανέπαφης λειτουργίας είναι συμβατά με συναλλαγές με απόδοση συμβόλου, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. Η Mastercard προσφέρει στους εμπόρους μια δωρεάν, προαιρετική υπηρεσία για μεγαλύτερη ασφάλεια στην αποδοχή πληρωμών μέσω App, την Ψηφιακή Ασφαλή Απομακρυσμένη Πληρωμή (DSRP). Για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία DSRP, οι έμποροι πρέπει:

  Να επικοινωνήσουν με τον αποδέκτη καρτών τους για να εξασφαλίσουν ότι η υπηρεσία DSRP υποστηρίζεται

  Να συνδέσουν το κινητό App τους με τον συνεργάτη για τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Ε: Ποιος είναι ο ρόλος της Mastercard στην κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πορτοφολιών;

Α: Τα νέα ηλεκτρονικά πορτοφόλια συνδέονται με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Ενεργοποίησης Mastercard (MDES), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες εκδότες να μπορούν να εξασφαλίζουν κινητές πληρωμές σε εκατομμύρια συσκευές.

Ε: Τι σημαίνουν οι νέες ψηφιακές πληρωμές για μένα;

Α: Τόσο για καταναλωτές όσο και για εμπόρους, κάθε αγορά με χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη κάρτα ή κάρτα μικρής επιχείρησης Mastercard που διαθέτει απόδοση συμβόλου και χρησιμοποιεί Google Pay, Samsung Pay ή Apple Pay στις ΗΠΑ, προσφέρει την ενισχυμένη ασφάλεια και τα οφέλη ηλεκτρονικών συναλλαγών Mastercard, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας ασφαλούς απόδοσης συμβόλου.

Ε: Αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο διάκρισης νέων και υφιστάμενων πελατών;

Α: Οι έμποροι που χρησιμοποιούν τους αριθμούς καρτών για την αναγνώριση πελατών δεν θα μπορούν να διακρίνουν τους υφιστάμενους πελάτες, αν αυτή είναι η πρώτη φορά που οι πελάτες αυτοί χρησιμοποιούν το σύμβολό τους, καθώς αυτό εμφανίζεται ως νέος αριθμός κάρτας. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιηθεί ξανά, οι έμποροι θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν το σύμβολο που συσχετίζεται με τη συσκευή του καταναλωτή.

Ε: Υπάρχει κάποιο από τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια που υποστηρίζει τα προγράμματα πελατειακής πίστης που διαθέτω;

Α: Το Google Pay επιτρέπει την προσθήκη, στο ταμείο, και χρήση των καρτών προγραμμάτων πελατειακής πίστης των εμπόρων.