Επικοινωνήστε μαζί μας

Σημαντική σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με τον Mastercard® λογαριασμό σας, και ειδικότερα το υπόλοιπο, το επιτόκιο, τα κέρδη, τα στοιχεία αλλά και όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα ή τον πιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας.

Τηλεφωνική επικοινωνία

Για άμεση υποστήριξη και απαντήσεις στα ερωτήματά σας, καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφεται στην πίσω πλευρά της Mastercard κάρτας σας.