Επικοινωνήστε μαζί μας

Σημαντική σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με τον Mastercard® λογαριασμό σας, και ειδικότερα το υπόλοιπο, το επιτόκιο, τα κέρδη, τα στοιχεία αλλά και όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα ή τον πιστωτικό οργανισμό που εξέδωσε την κάρτα σας.

Τηλεφωνική επικοινωνία

Για άμεση βοήθεια και απαντήσεις στα ερωτήματά σας, καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφεται στην πίσω πλευρά της Mastercard σας..