Εξαίρεση από Αναλύσεις Ιστού

Επιβεβαίωση

Σας ευχαριστούμε. Το αίτημά σας για εξαίρεση από αναλύσεις ιστού είναι σε εξέλιξη.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που συγκεντρώνονται από τον παρόντα διαδκτυακό τόπο, επιλέγοντας να μην αποδοθεί στη συσκευή σας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης cookie για αναλύσεις ιστού. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί που βρίσκεται παρακάτω και θα σας σταλεί ένα cookie εξαίρεσης. Επισημαίνεται ότι αν διαγράψετε ή καταργήσετε τα cookies από τη συσκευή σας, τότε μπορεί να καταργηθεί επίσης και το cookie εξαίρεσης. Η εξαίρεση ενδέχεται να ισχύει αποκλειστικά για τον δικτυακό τόπο στον οποίο βρίσκεστε κατά την εκτέλεση της διαδικασίας εξαίρεσης (π.χ. mastercard.com ή priceless.com) και όχι σε άλλους δικτυακούς τόπους της Mastercard. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις αναλύσεις ιστού άλλων δικτυακών τόπων της Mastercard ακολουθώντας τους συνδέσμους εξαίρεσης που βρίσκονται σε καθέναν από αυτούς.