Αποκλεισμός διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιβεβαίωση

Σας ευχαριστούμε. Το αίτημά σας για αποκλεισμό διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σε εξέλιξη.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Mastercard, παρέχοντας παρακάτω τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που ζητήσετε αργότερα να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Mastercard, αυτό το αίτημα θα αντικαταστήσει την προηγούμενη εξαίρεση.

Ένα ή περισσότερα από τα πεδία περιέχουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίσατε δεν ταιριάζουν. Διορθώστε τα πεδία που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα για να συνεχίσετε.

Σφάλαμ συστήματος

Σφάλαμ συστήματος

Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται (σημείο που χρειάζεται προσοχή).

* * Υποδηλώνει απαιτούμενο πεδίο